"İslam uyandı, uyanıyor. Şu dereler aşiretlerini tevbekar eden işte bu sırdır ." Buradaki sır nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: İslâm uyandı ve uyanıyor. Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler. Evet, şu dereler aşâirini tevbekâr eden, işte bu sırdır. Hem de bütün İslâm yavaş yavaş bu istidadı almakta ve kesb etmektedir. Lâkin, sizler bedevî olduğunuzdan ve fıtrat-ı asliyeniz, oldukça bozulmamış olduğundan, İslâmiyetin kudsî milliyetine daha yakınsınız." (1)

Mamehuran aşiretinde sık sık hırsızlık olunca, "Herkes kendi malına sahip çıksın." diye ortak bir karar alınıyor ve bu uygulanıyor. Böyle olunca, yani iş sadece bekçiye veya çobana kalmayıp, herkes malını sahiplenince, hırsızlığın önü kesiliyor. Bu durumda Mamehuran hırsızları işsiz kalıyorlar.

İşsiz kalan Mamehuran hırsızları, bu esnada, çölde Şeyh Ahmed adında bir zatın önünü kesip onun üzerindekileri gaspetmek istiyorlar. Şeyh Ahmet ise, önce bana on dakika müsaade edin ve beni dinleyin, sonra ne yapacaksanız, ne alacaksanız alın diyor.

Müsaade eden ve kendisini dinleyen Mamehuran hırsızlarına, Şeyh Ahmet tesirli ve anlamlı bir nasihatte bulunuyor. Bu nasihatten sonra hırsızlar tövbe ediyor. Şeyh Ahmet Efendi onlara hakkı göstermede mürşitlik yapmış oluyor.

Buradaki sır, İslam milletinin bir aşiret gibi birbirine bağlı ve kenetli olmasıdır. Evet, aşiretten birisi bir suç veya övünülecek bir iş yaptığında, bu nasıl aşirete müspet ya da menfi bir şekilde sirayet ediyor ise, İslam milletinin bir kısmındaki uyanış o kısımda kalmayıp, bütün İslam alemine sirayet edecektir.

Müslümanları birbirine bağlayan bağlar, aynı zamanda elektrik telleri gibi iletkenlik görevi de görüyorlar. İnşallah İslam toplumlarının uyanması ve çabukça iyileşmesi bu bağlar sayesinde olacaktır. Türkiye’nin seksen yıllık hürriyet ve demokrasi mücadelesi son on yılda iyi bir tablo ortaya koyunca, bu hemen diğer İslam toplumlarına sirayet etti ve oraları tehyiç ve tahrike vesile oldu. İnşallah devamı da gelecektir.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...