"Hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun." Burayı "Serçe kuşunun neferi olmak" kısmı ile açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, yaratılış gayesi olan iman ve ibadeti terk edip, hayvan gibi sadece dünyanın zevk ve lezzetlerine dalarak bütün gayesini dünya zevki olarak görürse, zevk ve lezzet noktasında serçe kuşuna yetişemez. Buradaki neferden maksad ise, serçe kuşunun bir ferdi anlamındadır. Bir insan bir nev gibi camiiyyet sahibi iken, sadece dünya hayatını gaye yapsa, o zaman serçe kuşunun bir ferdi ve neferi gibi kıymetsizleşir.

İnsana verilen o büyük istidat, fıtratına konulan sayısız hisler ve duygular Rabbini tanıması, O’na iman ve ibadet etmesi ve ebedî hayatını kazanması için verilmiştir. Hayvanların sermayesi ise, dünyadaki vazifelerini görmek ve ücretlerini peşin almak için verilmiştir. İnsan keyif almak ve safa sürmek için yaratılmamıştır. Serçe kuşunun misal verilmesi de buna işaret etmektedir.

“... Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi; taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. Yani 'Kimin merhametiyle böyle hakîmane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nâzeninane besleniyorum ve idare ediliyorum?' bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği hâcatına dair Kādıyü’l-Hâcat’a lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı a’lâ-yı ubudiyete uçmaktır.”(1)

Çünkü insanın başındaki akıl, geçmişin hüzünlerini geleceğin endişelerini getirerek hazır lezzetini bozar, dünyadan tam lezzet almasına mani olur. Hayvanda akıl olmadığı için, her anından tam lezzet alır. Az sonra kesilecek olan bir hayvan, aklı olmadığından bundan haberdar değil, hatta önüne konulan otu yemeye başlar.

Diğer taraftan insan, her şey ile alakadar olduğu için, her üzücü hâdiseden rahatsız olur, uykuları kaçar.

Fakat insan iman, ibadet, marifet, tefekkür noktasında Allah’ın en üstün mahlûku ve arzın halifesidir. Bunun şuurunda olan bir insan dünyada en bahtiyar bir misafirdir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...