"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm'ın mucizesine dair olan, وَاُبْرِئُ اْلاَكْمَهَ وَاْلاَبْرَصَ وَاُحْيِى الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّهِ " ayetinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim.” (Âl-i İmrân, 3/49)

Bütün mucizeler gibi bu üç mucize de insanların imana gelmeleri yahut şüphe, tereddüt ve vesveselerinin giderilip imanlarının kuvvetlenmesi için gösterilmişti. Hastaların iyileşmesi tıbbi bir müdahale ve tedavi tarzında değil, dua ile gerçekleşmiştir. Bu da ölülerin diriltilmesi gibi bir mucizedir.

İsa aleyhisselâmın ölüleri diriltme mucizesinin dört kere gerçekleştiği haber verilmiştir. Bunlar:

1. Hazreti İsa’nın kendi dostudur. Vefatından üç gün sonra haberi oldu, dua etti, Cenab-ı Hak ihya buyurdu.

2. İhtiyar bir kadının oğludur. Sal üzerinde kabre giderken Hazreti İsa’nın duasıyla bi’iznillah hayat buldu.

3. Bir kızdır. Vefatından bir gün sonra dirildi. Bunlar ihya olduktan sonra dünyada yaşadılar. Mal ve evlat sahibi oldular.

4. Hazreti Nuh’un oğlu Sam’dır. Çünkü Yahudiler: “Bu üç kişinin vefatları yakındır, bunlar yeni ölmüşlerdi, ihtimal ki onları kan tutmuştur da ölmemişlerdir.” dediler. Bunun üzerine Hazreti İsa’nın duasıyla Hazreti Nuh’un oğlu Sam dirildi. Vefat edeli dört bin sene olmuştu. Kabrinden kalkıp, Hazreti İsa’nın hak peygamber olduğuna şehadet getirdi ve ona iman etmelerini tavsiye etti. Rivayetlere göre o hemen geri öldü. Ölmeden önce Hazreti İsa’ya: “Ya Nebiyyallah! Allah’a dua et de bana ölüm acısını bir daha tattırmasın.” diye yalvarmış, Hazreti İsa da dua etmiş ve Sam uykuya yatar gibi ruhunu teslim etmiştir.(1)

1) bk. Hulasatü’l-Beyan tefsiri. Kadı Beyzâvî ve Hazin tefsirlerinden naklen, Savî Alâ tefsîr-i Celâleyn Al-i İmran, 49. ayetin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...