"Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim." Şamlı Hafız Tevfik abinin "garip" olmasının Kur'an hizmetini ihlal etmesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİSİ: Ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyedeki kemâl-i ihlâs ve sırf livechillâh için hizmeti, iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem, şekvâ olmasın, Üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğimden, fakr-ı hale mâruzum."(1)

Şamlı Tevfik Ağabey Isparta vilayetine sonradan geldiği için herhangi bir akrabası, tarlası, çifti çubuğu bulunmuyor. Bu yüzden, o yörede yalnız ve garip idi, dolayısı ile de fakir ve yardıma muhtaç bir vaziyette idi.

Bu vaziyetinden dolayı biraz insanların eline bakmak ve onlardan yardım istemek hâli varmış ki, bu hâl hizmetin düsturlarına uymadığı için, Üstad Hazretleri birçok kez Şamlı Tevfik Ağabeyi ikaz ve ihtar etmiş.

“Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim.” ifadesi "kimsesizlik, fakirlik ve muhtaçlık" manasına gelen bir ifadedir.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...