"Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim." Şamlı Hafız Tevfik abinin "garip" olmasının Kur'an hizmetini ihlal etmesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİSİ: Ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyedeki kemâl-i ihlâs ve sırf livechillâh için hizmeti, iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem, şekvâ olmasın, Üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğimden, fakr-ı hale mâruzum."(1)

Şamlı Tevfik Ağabey Isparta vilayetine sonradan geldiği için akrabası, tarlası çifti çubuğu bulunmuyor. Bu yüzden o yörede yalnız ve garip dolayısı ile de fakir ve yardıma muhtaç bir vaziyette idi.

Bu fakir durumundan dolayı biraz insanların eline bakmak ve onlardan yardım istemek hâli varmış ki bu hâl yüksek hizmet prensiplerine uymadığı için, Üstad Hazretleri bir çok kez Şamlı Tevfik Ağabeyi ikaz ve ihtar etmiş.

“Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim.” ifadesi "fakirlik ve muhtaçlık" anlamına gelen bir ifadedir.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...