"Mısır Câmiü’l-Ezher uleması ve Şam-ı Şerif büyük âlimleri ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverenin müdakkik hocaları ve Halep ve saire, hususan Diyanet Riyasetinin muhakkik âlimleri" kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mısır Camiü'l-Ezher Üniversitesinden Risalelerin tetkiki ile ilgili cevap için tıklayınız.(1)

Bağdat, Pakistan ve Şam civarlarında Nurların ulemaca ve elit tabakasınca tanınmasına vesile olan Ahmed Ramazan Canbek Ağabeyimizin hatıralarında da önemli notlar vardır.(2)

Bunlar gibi daha bilmediğimiz alimlere de bazı ağabeyler vasıtasıyla risaleler gönderilmiştir. Mesela;

"Bir iki hafta evvel Mısır’ın Camiü’l-Ezherinin büyük bir müderrisi olan Ali Rıza buraya hususî bir adamı gönderdiği gibi, iki gün evvel de aslen Buharalı ve Medine-i Münevvere’de mücavir ve Mısır’da büyük âlimlerle ve hususan eski Şeyhü'l-İslâmımız ve Dârü’l-Hikmette benim arkadaşım Mustafa Sabri Efendiyle alâkadar ve bu tarafa geleceğine dair onlarla görüşen ve bir derece onların namına mühim bir âlim yanıma geldi. Ben de Camiü’l-Ezher’e hediye-i vakfiyem olarak on bir tane hususî mecmualarımı o zât vasıtasıyla âlem-i İslâmın büyük medresesi olan ve o âlimin ihbarıyla şimdi yirmi yedi bin talebesi bulunan Camiü’l-Ezher’e hediye olarak o zâta verdik. Hem dedik: Başta Mustafa Sabri ve Ali Rıza ve Mehmed Zahid Kevserî olarak, Nur mecmualarına benim bedelime sahip ve hâmi ve vâris olsunlar ve Arabîye tercümeye çalışsınlar, dedik. Mektup da yazdık. O zât aldı, gitti. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime selâm ederim, dualarını isterim."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Risale-i Nurların, Ezher Üniversitesinde tetkik edildiği ifade ediliyor. Kimler, hangi açıdan, nasıl tetkik etmiş, bilgi verir misiniz?
(2) bk. Tanıyanların Dilinden md. AHMED RAMAZAN CANBEK (TUNCER).
(3) bk. Emirdağ Lahikası-II, 55. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...