"Hem, bu Zâtın gidişatından görünüyor ki; O görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor." Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) kendisine vahiy getiren Cebraili (as.) gördüğü gibi, Miraç mucizesiyle bütün sema tabakalarını geçmiş, arşı, kürsiyi, levh-i mahfuzu, cennet ve cehennemi görmüş ve nihayet rüyetullaha mazhar olmuştur.

Onun verdiği bütün haberler müşahedeye dayanmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...