"Hem ehl-i imanın desâis-i şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını,.." Bir günahı işlemek imanın eksik olduğunu mu gösterir? Göstermezse, günahlara karşı dik duran biriyle günah işleyen biri arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle şunu ifade edelim, imanın gücünde sürekli bir azalma ya da çoğalma olabilir, yani iman statik değil dinamik bir güçtür. İmanın gücü ibadet, takva ve tefekkür ile artar, günah, gaflet ve isyan ile de azalır.

Günah işlemek imanın eksikliğinden olmayabilir, ama imanı eksilttiğinde bir şüphe yoktur. Bu sebeple günahtan sonra derhal istiğfar edip iyilik etmeliyiz ki imanımızda eksilen güç yeniden yerine gelsin.

İnsanın fıtratında öyle duygular var ki, bu duygular galip olduğunda imanı bütünü ile etkisiz hale getirebiliyor.

Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde izah ediyor:

"Sonra, sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti, karanlıklı çok noktaları aydınlattı. O nur ile, lillâhilhamd, hem Kur'ân-ı Hakîmin azîm tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu; hem ehl-i imanın desâis-i şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını; hem günah-ı kebâiri işleyen küfre girmediğini; hem Mutezile mezhebi ve bir kısım Hariciye mezhebi 'Günah-ı kebâiri irtikâp eden kâfir olur veya iman ve küfür ortasında kalır.' diye hükümlerinde hata ettiklerini; hem benim o biçare arkadaşım da yüz ders-i hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi, düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım, Cenâb-ı Hakk'a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünkü, sabıkan dediğimiz gibi, şeytan, cüz'î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere atar."

"Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytanın desiselerine hem kabile, hem nâkile iki cihaz hükmündedir.”(1)

“Hem ehl-i imanın desâis-i şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını” Üstadımızın bu ifadesi, açık bir şekilde günah ile sağlam imanın aynı anda bulunabileceğini gösteriyor. Lakin günahta ısrar etmek bahsimizin dışındadır. Çünkü büyük günahları serbestçe yani utanmadan, hicap etmeden işleyip hayatını bu çizgide devam ettiren birisinin sağlam imana sahip olması mümkün değildir. Ama sağlam iman sahipleri de ara sıra günah işleyebilirler.

Günahları hiç işlemeyen birisi, iman açısından daha sağlam demekte de bir mahzur yoktur.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...