"Bir iğne ustasız olmaz." hakikatine insanlar inanıyorlar; fakat kainatın yaratıcısının olduğu konusunda şüphe ederler, neden?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların inkâr etmelerinin birçok sebebi vardır, biz bazılarına kısaca işaret edelim.

İkinci Lem’ada güzelce izah edildiği gibi “Her bir günah içinde küfre giden bir yol var.” Günahlara, terkine imkân bulamayacak derecede müptela olmak küfrün en birinci sebebidir. Günahı terketmeye yanaşmayan nefisler küfrü kabule hazır hale gilmişlerdir. Bu konuda İkinci lem’ada üç önemli misal verilmiştir.

Bir kısım insanlar ise, iman ve ibadetteki cüz’î külfeti gözünde büyütüp, nefsin yalancı ve geçici hürriyetine aldanarak imâna yanaşmıyorlar.

İnsanların bir kısmı, ya inat ya menfaat gibi sebeplerle imana yanaşmak istemezler. Meselâ Ebu Talib'in Mekke eşrafı tarafından ayıplanma korkusu iman etmesine mani olmuştur. Hâlbuki o, birçok delili ve mu’cizeleri gözleri ile görmüştü.

Bir kısım insanlar ise, kendi örf ve âdetlerine körü körüne tabi oldukları için, hak ve hakikati kabullenmekte zorlanıyorlar. Yani atalarının dinini Allah’ın dinine tercih ederler.

Yeryüzünde yaşayan her insanın inkâr etme sebebi birbirinden farklı olabiliyor. Hâlbuki imanın gerekçesi tek ve birdir ve hiçbir yerde değişmez.

“Bir harf kâtipsiz olmaz. Bir iğne ustası olmaz.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...