"Hem nefsimizde, hem etrafımızda bir rahmet-i âmme ve bir hikmet-i şâmile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem madem, gözümüzle gündüz gibi, hem nefsimizde, hem etrafımızda bir rahmet-i âmme ve bir hikmet-i şâmile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet ve dikkatli bir adalet-i âliye ve izzetli icraat-ı celâliyenin âsârını ve cilvelerini görüyoruz."(1)

Yani Allah’ın rahmet ve şefkatinin her şeyi kuşattığına, her şeyi ve her eşyayı mükemmel bir hikmet ve fayda ile donattığına, daimi ve sürekli bir şekilde ikram ve ihsanda bulunduğuna hem nefsimiz hem de bizim dışımızda olan diğer nefis ve canlılar tanıklık ediyorlar ve gözlemliyorlar.

Evet, Allah’ın sonsuz şefkat, sonsuz hikmet ve sonsuz ikram sahibi olduğuna bütün kainat ve içindeki her bir eşya şahit ve delildir. Bahar mevsiminde kupkuru topraktan bize sayısız nimetleri çıkaran Allah, elbette sonsuz kerem ve şefkat sahibidir. Her bir şeye binlerce fayda ve hikmet takan Allah, elbette sonsuz hikmet sahibidir.

"Sonsuz şefkat ve hikmetini böyle sayısız eserleri ile gösteren Allah, acaba insanoğlunu dirilmemek üzere yok eder mi? Bu onun sonsuz şefkat ve hikmetine uygun olur mu?" diyerek, şefkat ve hikmet sıfatının ahireti iktiza ettiğine işaret ediliyor.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...