Zemin bahçesindeki mevcudatın Rahman-ı Zülcemal ve Rahim-i Zülkemale delalet ettiklerini nasıl anlayabiliriz? Rahman için Zülcemal, Rahim için Zülkemal denmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zemin bahçesinde sergilenen bu rahmet ve inayet tecellileri, insanı tanımaktan ve ona merhamet etmekten çok uzak olan toprağa, suya, güneşe isnad edilemeyeceğine göre, bütün bunlar ilahi rahmetten haber verirler, bir “Rahman-ı Zülcemal ve Rahim-i Zülkemale delalet” ederler.

Sualin ikinci şıkkına gelince:

Her iki isim de hem güzeldirler, hem de sonsuz bir kemaldedirler. Buradaki tercihte şöyle bir hikmet olabilir. Üstad'ımız “Rahman’ın en zahir manası Rezzak’tır.” buyurur. Rahman denilince hemen bu güzellik hatıra gelir.

Cenab-ı Hak, Rahim isminin tecellileriyle mü’minlere lütfuyla cennet ihsan edecek, kâfirleri de adliyle cehennem azabına maruz kılacaktır. Her iki icraat da son derece mükemmel olduğundan Rahim ismi için zülkemal denilmiş olabilir.

Kâfirler için, tamamen yok olmaktansa cehennemde kalmak bir cihette rahmettir. Üstad Hazretleri bu hakikati şöyle ifade eder:

"Onuncu Söz’de işaret edildiği gibi bir zaman, küçüklüğümde hayalimden sordum: 'Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?' dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden 'Âh!..' çekti. 'Cehennem de olsa beka isterim.' dedi." (Şualar, 11. Şua, Sekizinci Meselenin Bir Hülasası)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...