"Her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden" ifadesini onu takip eden "Her senede birer yeni, seyyar, muntazam kâinatı icad eden" ve "Her günde birer yeni, muntazam âlem yapan" ifadeleriyle birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir asır öncesine göre bugün her şey değişmiş, bütün insanlar ölüm kanunuyla kabir âlemine gönderilerek yerlerine yepyeni bir kafile vazife başına getirilmiştir; sultanlar yerlerini başka sultanlara, zenginler yeni zenginlere, fakirler ayrı fakirlere, hastalar yeni hastalara bırakmışlardır. İnsan nev’indeki bu nöbet değişimi "Her senede birer yeni, seyyar, muntazam kâinatı icad eden” bir kudretin tasarrufuyla tahakkuk etmiştir.

Her sene yeni bir bahar getiren, yeni çiçekler açtıran, ayrı meyveler verdiren bir rahmet, hikmet ve kudret, senelerdeki bu tebeddülatla asırların da değişimini kademeli olarak hazırlamıştır.

Bu yıllık değişim de "Her günde birer yeni, muntazam âlem yapan" bir kudretin eseridir. Her günde geceyi götürüp yerine gündüz âlemini getiren bir kudret ve rahmet, seneleri ve asırları da değiştirmekte, dünyayı ahiret âlemine bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...