"Her hakiki hasenat gibi cesaretin menbaı imandır." Hasenatın hakikisi ve hakiki olmayanı ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hasenat; kelime olarak, güzellikler, iyi ameller ve iyilikler gibi manalara geliyor. Hasenatın iki rüknü vardır. Birisi kalıbı, diğeri ise niyetidir. Mesela, namaz bir hasenattır. Namazın kalıbı, kılınış şekli, fiilleridir; niyeti ise ihlâstır. Yani Allah için yapmaktır. Bu ikisi tam yapılır ise namaz hakiki olur; birisi eksik olursa, namaz hakiki olmaz.

Cesaretin de aynı şekilde bir kalıp, bir de niyet boyutu vardır. Kalıp ciheti yapılıp, ihlâs ciheti yapılmazsa, hakiki cesaret olmaz; yapmacık ve suni olur. Münafığın kıldığı namaz ile müminin kıldığı namaz kalıp olarak aynı iken, niyet olarak farklıdır. Müminin namazı hakiki iken, münafığın namazı gayr-i hakikidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...