Hz. Bistâmî'nin tevekkül hakkındaki "Bir kısım insanları cennette, bir kısmı da cehennemde görüp de kalbe bir şey gelmemesidir." ifadesini Risale-i Nur penceresinden değerlendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada tevekkülün derece ve mertebesine bir temsil getiriliyor. Yani insanın kalbi öyle bir tevekkül içinde olmalıdır ki; en büyük bir musibet içinde bile sarsılmamalıdır. Bu da imanın derece ve kuvvetine göre olur. İman ne kadar kuvvetli ise, tevekkülü de o derece kuvvetli olur. İmanı tahkiki olanın tevekkülü de tahkiki olur.

Huzuru İlahi'de derinleşen ve meleke kesbeden birisi için, "musibetler kendi başına hareket edemezler; ancak Allah’ın emri ve sevki ile hareket ederler;. öyleyse; Allah’ın takdir ettiği musibeti kim geri çevirebilir ya da takdir etmediği musibeti kim musallat edebilir" düşüncesi, insan kalbine bir tatminlik ve genişlik veriyor. Bu da insan kalbinde bir emniyet ve tevekkül manasını tesis ediyor.

Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işaret ediyor:

" 'Zarar ve menfaat Onun elindedir. O hem Hakîmdir, abes iş yapmaz; hem Rahîmdir, ihsanı, merhameti çoktur.' diye itikad ettiğinden, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. Îmânı ona bir emniyet-i tamme verir."

"Evet, her hakikî hasenat gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubûdiyettir. Her seyyiat gibi cebânetin dahi menbaı dalâlettir. Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat, meşhur bir münevverü'l-akıl denilen kalbsiz bir fâsık filozof ise, gökte bir kuyrukluyıldızı görse, yerde titrer, 'Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?' der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)"(1)

Cennet ve cehennem bahsinde ise, büyük zatların iman ve tevekkülünde cennet ve cehennem, Allah’ın rıza ve gazabından daha küçük kalıyor. Bu sebeple onların nazarında önemli olan Allah’ın rızası ve cemalidir. Cennet ve cehennem imanı zayıflar için bir müşevviktir.

(1) bk. Sözler, Üçüncü Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...