"Her şey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. Her şey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de..."(1)

Bu asırda cumhuriyet ve demokrasinin gelişip büyümesi, insanların hem düşünce ve fikir özgürlüğünü hem de temel hak ve özgürlükleri genişletmiştir. Yani bu asrın hakim düşüncesi ve ruhu, demokrasi ve özgürlüklerdir. Baskıcı rejimler ve keyfi idari sistemler yerini hürriyet ve demokrasiye terk etmiştir.

Üstad Hazretleri bu kısa ama veciz ifadesi ile İslam şeriatının bu asrın hakim düşüncesine uygun bir şekilde yeniden yorumlanması ve demokrasi ile nasıl bir sentez oluşturulması gerektiğine işaret ediyor. Bundan sonra şeriatı da insanlar hür bir şekilde tatbik edecek, meşrutiyeti de hür iradeleriye kabul edip dünya ve ukba dengesini kurmaya gayret edecek ve ümitsizlikten kurtulacağız.

Bu zamanda eski zamanlardaki istibdat rejimlerini aynı ile kabul edip icra etmenin imkansızlığı zahir bir hale gelmiştir. "Eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal"dir, yani eski hali devam ettirmek mümkün değildir ya yeni hale adapte olacağız ya da büyük bir kaos ve karmaşaya düşeceğiz.

(1) bk. Divan-ı Harbi Örfi, Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...