Block title
Block content

"Hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saniyen: Kendinize zarardır. Zira, hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i hâlisa dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır?"(1)

Meşrutiyeti savunanlar ile ona karşı olanlar iki cenah, iki taraftır. Üstad Hazretlerini yargılayan ve mahkemeye mahkum edenler; meşrutiyeti isteyen İttihat ve Terakki partisidir. Halbuki Üstad Hazretleri de meşrutiyeti müdafaa edip, avam insanları bu hususta eğitiyordu. Üstad Hazretleri, şayet benim gibi meşrutiyeti müdafaa eden birisini mahkum ederseniz, meşrutiyete karşı olanların eline koz ve bahane vermiş olursunuz, demek istiyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 1.759
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...