"Her şey zıddıyla bilinir." ve "Her şey zıddı ile de bilinir." ifadelerinden hangisi doğru?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her şey zıddı ile bilinir" ifadesi Üstadımızın kullandığı bir ifade olması hasebiyle, onun yanlışlığına gitmek doğru olmaz. Bu cümle, mutlak bir kural olmayıp genel bir manayı ifade ediyor. Yani kâinatın yaradılış esaslarında "Her şey zıddı ile bilinir." kaidesi önemli bir yer tutuyor. Ama bir şeyin zıddı yoksa kesinlikle bilinemez demek de yanlış olur. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmamakla birlikte, esma ve sıfatlarıyla kemal derecede anlaşılabileceği gibi.....

“Her şey zıddı ile de bilinir” ifadesi doğru olmakla birlikte, alelekser hükmü tam anlamı ile ifade edemiyor. İnsan hem eşyayı hem de Allah’ın mutlak sıfatlarını ancak zıtları ile bilebiliyor. Allah’ın mutlak sıfatlarının hakiki bir zıddı olmadığı için vehmi, farazi ve kıyasi bir zıtlık ile meseleye bakabiliyor.

Mesela insan, varlığın kıymet ve değerini tasavvur ve düşünce noktasından idrak eder. Yani Allah, kainatta varlığın zıddı olan adem manasını nispi bir şekilde tasarlamamış olsa idi, insanlar düşünce ve tasavvur noktasından da varlığı bilemeyecekti ve kıyas yapıp varlığın kıymet ve değerini tam ihata edemeyecekti. Mutlak manada yokluk diye bir şey olmadığı için, insan ancak nispi yokluklar ile varlığın kıymetini ve mertebelerini hissediyor.

Sonuç olarak “Her şey zıddı ile bilinir.” ile “Her şey zıddı ile de bilinir.” ifadelerinin ikisi de kullanıldığı yere ve ifade ettiği manaya göre doğru olarak kabul edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...