"Herkes gözünü hükûmet kapısına diker." İnsanların gözünü devlet kapısına dikmesinin sakıncalarından bahsediliyor. Devlet dairesinde çalışma hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İktisat risalesinde devlet memurluğu ile sair kazanç yollarının mukayesesi maddî gelir noktasındadır. Makam mevki ve şöhret ciheti ise risalelerde iki şekilde ele alınmaktadır.

Kişinin kendisine bakan ciheti Risalelerde şu şekilde izah edilmektedir:

"İnsanda, ekseriyet itibarıyla, hubb-u cah denilen hırs-ı şöhret ve hodfuruşluk ve şan ve şeref denilen riyâkârâne halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz'î, küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder."

"Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır, çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır."

"İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam-ı içtimaînin ezvâkına baktım, hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri, yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Ve şöhretperestlerin bir gaye-i hayali olan şan ve şerefin süslü perdesi altında sakîl bir riyâ, soğuk bir hodfuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüm." (1)

"Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel, o dersi benden al. Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar." (2)

Amme menfaatine bakan ikinci ciheti ise Risalelerde şu şekilde ele alınmıştır:

"Merâtib-i dünya, nokta-i nazarımda pek ehemmiyetsiz olmakla beraber, senin gibi mertebesini hizmet-i Kur'ân'a medar edenler için, minnet altına ve zillete girmemek şartıyla hoş görüyorum." (3)

Devlet yöneticiliği gibi makamlar; vatan, millet ve iman hizmetinde kullanmak şartıyla makbuldür. Buna dair risalelerde teşvik vardır. Mesela; Emirdağ Lahikası'nda geçen şu ifadelere göz atalım:

"Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tabi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki Nurların intişarı ve maslahatı hesabına, bazı kardeşler, Nurlar namına değil, belki kendi şahısları namına girebilir." (4)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katrenin Zeyli.
(3) bk. Barla Lahikası, (214. Mektup).
(4) bk. Emirdağ Lahikası-I, (103. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Münazarattaki şu ifade bu mesele hakkında manidar olsa gerek. "Bence memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa, yalnız maişet ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim
Bu bölümdeki şu dipnotu anlayamadım: "İktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükûmet kapısına diker. " Yani iktisatsızlık tüketiciyi artırıp üreticiyi neden azaltıyor ve insanlar neden bu şarlar oluşunca üretici olmak istemiyor da memur olmayı tercih ediyor. Anlayamadım bunlar arasındaki bağlantıyı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Rahat, kolay ve ucuz mal kazanma hırsı yüzünden. Yani sen kolay yoldan para kazanma yollarını açarsan insanlar üretme gibi riskli ve gayret gerektiren yolları bırakıp memuriyet gibi kolay yollara saparlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...