Yedinci Nükte

İçerikler


 1. "İsraf, hırsı intaç eder." cümlesini açıklar mısınız; israf nasıl hırsı netice veriyor?

 2. "Kanaatsizlik ise sa’ye, çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekvâ ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helâl, az malı terk edip, gayr-ı meşru, külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder." İzah eder misiniz?

 3. "Herkes gözünü hükûmet kapısına diker." İnsanların gözünü devlet kapısına dikmesinin sakıncalarından bahsediliyor. Devlet dairesinde çalışma hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Hem semiz balıkların vaziyet-i kanaatkârânesi,.." Hayvanlarda iktisat nasıl olur?

 5. "Hem Yahudi milleti hırs ile ribâ ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

 6. "İşte Büzürcmehr, ulemanın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nâzikâne cevap vermiştir." Ulemanın fakr ve zilletlerine sebeb olan zekavetlerini örnekle izah eder misiniz?

 7. "Belki o rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile mâkûsen mütenasiptir." Âyette "İnsan için ancak çalıştığı vardır." buyuruluyor. Nasıl anlamalıyız?

 8. " ‘Kanaat, tükenmez bir hazinedir.’ hadisinin sırrıyla, kanaat bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı hayattır." İzah eder misiniz?

 9. "Bir ehl-i takvânın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı ister." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Teveccüh-ü nâsı mürâât eden, ihlâs-ı tâmmı bulamaz." Buradaki "Tam ihlas" ne demektir, ihlasın dereceleri var mı?

 11. "İsraf, kanaatsizliği intaç eder. Kanaatsizlik ise, çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekvâ kapısını açar, mütemadiyen şekvâ ettirir." İzah eder misiniz?

 12. "İktisattan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şekvâ kapısını kapatır. Hayatında daima şâkir olur. Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğnâ etmek cihetinde, teveccühlerini aramaz." İzah eder misiniz?

 13. İktisat Risalesi'nde geçen "Mübarek Şehir" neresidir?

 14. "Hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatıra-i hakikatle anladım." cümlesinde geçen "hatıra" nedir?

 15. "Sözün güzelliği kısalığındadır." cümlesinin günlük hayata dair bir izahını yapar mısınız?

 16. "İktisat Risalesinin tarih-i telif ve istinsahı olan Rûmîce 51 ve Arabî 53 tarihinde tevafuku ise, şüphesiz tesadüf olamaz." Buradaki tevafuk hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...