"Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve susuzluktan şikâyet etmedi; ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde." Bu neden mu’cize olarak sayılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş:

'Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve susuzluktan şikâyet etmedi-ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde.' "(1)

Bir çocuğun, açlık ve susuzluktan şikâyet etmemesi zaten fevkalade bir durumdur ve bunun da adına "mu’cize" denir.

Yetişkinken şikâyet etmemesini iki şekilde anlayabiliriz:

Birincisi, açlık ve susuzluğa sabır ve metanet göstermesidir ki, bazen bir iki hafta yemek bulamadığı, karnına taş bağladığı rivayet edilir. Bu normal bir insanın tahammül edemeyeceği bir vaziyettir. Bu mânaya göre, bu sabır ve metanet nebilere has bir sabır ve metanettir. Yani onun bu hâllerde şikâyet etmemesi tam bir metanet mu’cizesidir.

İkincisi ise, mu’cize eseri olarak açlık ve susuzluk elemine maruz kalmamasıdır. Bu eleme maruz kalmayan birisinin şikâyet etmemesi gayet tabiî olur. Yani Allah habibini mu’cize eseri olarak açlık ve susuzluk acısından korumuştur da denilebilir.

(1) bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, III/315; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1/752; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: VI/125.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...