"Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve susuzluktan şikâyet etmedi; ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde." Bu neden mucize olarak sayılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş:

'Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve susuzluktan şikâyet etmedi-ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde.' "(1)

Bir çocuğun, açlık ve susuzluktan şikayet etmemesi zaten olağanüstü bir durumdur ve bunun adına "mucize" denir.

Yetişkinken şikayet etmemesini iki şekilde anlayabiliriz:

Birincisi, açlık ve susuzluğa sabır ve metanet göstermesi ki, bazen bir iki hafta yemek bulamadığı, karnına taş bağladığı rivayet edilir. Bu normal bir insanın tahammül edemeyeceği bir vaziyettir. Bu manaya göre, bu sabır ve metanet nebilere göre bir sabır ve metanettir. Yani onun bu hâllerde şikayet etmemesi tam bir metanet mucizesidir.

İkincisi ise, mucize eseri olarak açlık ve susuzluk elemine maruz kalmamasıdır. Bu eleme maruz kalmayan birisinin şikayet etmemesi gayet tabi olur. Yani Allah habibini mucize eseri olarak açlık ve susuzluk acısından korumuştur da denilebilir.

(1) bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, III/315; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1/752; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: VI/125.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...