"Meclisinde ve daire-i nazarında desen ki: 'Padişah beni filan işe memur etmiş.' Senden o davaya bir delil istenilse; padişah 'Evet.' dese, nasıl seni tasdik eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir sultanın huzurunda birisi sultanın elçisi olduğunu iddia etse, sultan da "evet" deyip tasdik etse, kimsenin şüphesi kalmaz. Bundan daha tesirli bir tasdik ise, o elçinin bir talebiyle o sultanın sabit bir kanununu değiştirmesi ve onu haklı çıkarmasıdır. İşte peygamberler ve özellikle peygamberlerin reisi olan Hz. Peygamber (a.s.m) peygamberlik iddiasında bulunmuşlardır. İnsanlar da elbette şahid ve ispat isteyeceklerdir. İşte Allah'ın kâinatta koyduğu bazı sabit kanunlarını o peygamber hürmetine değiştirip onlara mucize hediye etmesi, elbette onların resul olduklarına kuvvetli delildir.

Mesela; Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Mekke’nin ileri gelen müşriklerini toplayıp diyor ki; "Ben Allah’ın elçisiyim ve buna delil olarak da Allah benim için şu gökteki kameri ikiye bölecek." Ve dediği gibi Ay onun bir parmak işareti ile ikiye bölünüyor. Böylece Allah, onun kendisinin bir elçisi olduğunu bu mucize ile tasdik etmiş oluyor.

“Mekke halkı Resulüllah (a.s.m)’tan bir mucize istediler, o da onlara ayın ikiye ayrılması hadisesini iki defa gösterdi.”(1).

Yine bir bedevinin Allah Resulüne (asm) gelerek; "Madem sen peygambersin, o zaman şu ağaç buna açık bir dille şahitlik etsin." demesi üzerine, o ağaç Allah’ın izni ile onun yanına gelip, nübüvvetine açık bir dille şahitlik ediyor.(2)

Bu ve buna benzer yüzlerce mucize, Allah’ın, o mümtaz elçisinin nübüvvetini tasdik ve teyid ediyor.

Dipnotlar:

1) bk. Müslim, Münafikîn, 46.
2) bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:299; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:49.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...