Block title
Block content

Hizbü'l-Kur'an'ı Arapçasından okuyamayan aynı fazileti alır mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Hizbü'l-Kur'ân'ı şöyle tarif eder:

"O Hizb-ül Ekber'deki âyât; bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir."(1) 

"Hizb-ül Kur'an-ül Muazzam'ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faideleri; hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevablı âyetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlarını cem'etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur'anı okumağa fırsat bulamayan ve hâfız olmayanlara tamam Kur'anın bir nümune-i kudsîsi; hem tamam Kur'anın tevafuklu tab'ında bir misal-i musaggarı ve müjdecisi; hem maddî ve lafzî ve manevî parlak bir i'caz göstermesi gibi, pek çok hasiyetleri var."(2)  

Kur’an’ın her bir harfine on sevap yazılması ancak hatt-ı Kur’an açısındandır, Latince ya da mealinde bu sevap olmaz. Lakin mana ve mealini okumanın da ayrıca bir sevabı olacağı muhakkaktır. Ama bir an önce Kur’an okumasını öğrenip orijinal hattından okumak en güzelidir.

Yani Kur’an okumak ne ise Hizbü'l-Kur'an’ı okumak da aynıdır; çünkü ikisi de ayetlerden müteşekkildir. 

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 88. Mektup.
(2) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 15. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...