"Ramazan-ı Şerifte Ayetü’l-Kübra’dan çıkan ve bir saat tefekkür bir sene ibadet manasını taşıyan Hizb-i Nuriye Ayetü’l-Kübra’dan çıktığı misillu, bizim tesbihatımızda..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu Ramazan-ı Şerifte Ayetü’l-Kübrâ’dan çıkan ve bir saat tefekkür bir sene ibadet manasını taşıyan Hizb-i Nuriye Ayetü’l-Kübrâ’dan çıktığı misillu, bizim tesbihatımızda otuz üç defa Lâ ilâhe illâllah Ayetü’l-Kübrâ’nın berekatı ve feyziyle on dakikada aynı hakikat-ı tevhidi veren iki sahife kadar Ramazan’ın nuruyla kalbe ihtar edildi.” (Emirdağ Lâhikası-I, 31. Mektup)

“Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.” (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II, 127; Aclûnî, I, 310)

Zihni, bir saat Allah’ın azametiyle meşgul etmek, onun isim ve sıfatlarının kâinattaki yansımalarına çevirmek yani ilahi sanatları bir saat tefekkür etmek; bir yıl nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır.

Risale-i Nur'un en önemli tevhit risalesi olan Ayetü’l-Kübrâ bu tefekkür ibadetinin çok büyük ve önemli bir parçasıdır. Yani Ayetü’l-Kübrâ risalesini dikkatli ve anlayarak okuyan birisi, bir yıl nafile ibadetten daha faziletli olan bir saat tefekküre ulaştığı gibi, Ayetü’l-Kübrâ risalesinin Arabi bir özeti olan Hizb-i Nuriyede de benzer bir mana vardır.

Aynı mananın tesbihat içinde çekilen otuz üç defa "Lâ ilâhe illâllah" için de geçerli olabileceği ifade ediliyor. Yani Nur talebeleri tesbihatı yaparken dikkatli ve huşu içinde yaparsa bir saat tefekkür sevabını tesbihatta da kazanabileceği bu gibi cümlelerden anlaşılıyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır." cümlesi risalelerde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıdaki itirazlarda görüleceği gibi, bu cümlenin hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bilgi verir misiniz?

- "Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır." müjdesinin kapsamına neler girer, tefekkür neden önemli?

- HİZBÜ’L-EKBER (HİZB-İ NURİYE).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ahmet özcan

Üstadımız burada lailaheillah derken hulasatül hülasayı kast ederek söylüyor zaten ahirde 2 sayfa çıktı diyor ki Âyetü'l-Kübra'nın berekâtı ve feyziyle on dakikada aynı hakikat-i tevhidi veren iki sahife kadar Ramazan'ın nuruyla kalbe ihtar edildi. Ben de on dakikada Âyetü'l-Kübra'nın tamamını okuyor gibi ve herbir mertebede, mukaddemesinde denildiği gibi Küre-i Arz'ın küllî dili benim hayalen lisanım olup "Lâ ilahe illallah" der; 

Emirdağ-1 - 60

Yani üstadımız burada hulasatül  hülasadan bahsediyor orda 33 tane  lailahe illallah geçiyor  zaten ahirki mektublarda daha detayli anlatıyor  üstadımız  sonra size yollanır  vakti olan tesbihatta 33 lailahe illallah  yerine bunu okusun diyor.  Ila ahir detayli okunursa anlaşılan  bir mektub

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...