"Hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi veya âlet telâkki etmek ... Kur’ân-ı Hakîmin hizmeti, bize kat’î bir surette siyaseti yasak etmiş." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta herşeyin fevkindedir, hiçbir şeye tâbi ve âlet olamaz. Fakat, bu zamanda, ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi veya âlet telâkki etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle, Kur’ân-ı Hakîmin hizmeti, bize kat’î bir surette siyaseti yasak etmiş."

Dinini dünyaya değişen ehl-i dünya, Risale-i Nur hareketinin hiçbir fikrî cereyana tâbi olmamasını bir türlü kabullenemiyorlar. Ve bu hareketi bir haricî cereyan ile irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü kendileri menfaatperest oldukları, komünizm ve kapitalizm gibi cereyanlara merbut kaldıkları için Anadolu'dan böyle kuvvetli ve safi bir hareketin çıkacağını kabullenemiyorlar. Yani herkesi kendileri gibi haricî cereyanlara mensup ve menfaatperest zannediyorlar.

Halbuki Risale-i Nur yüzde yüz Anadolu hareketidir ve haricî hiçbir fikir ya da cereyana tabi değildir. Kökü dışarda menfi bir cereyanın Anadoludaki dalı budağı değildir. Öyle ki Risale-i Nur bu safiyetini ve hürriyetini göstermek için hiçbir siyasî yapıya da girmiyor.

Evet, Kur’ân-ı Hâkim’in hizmeti, bize kat’î bir surette siyaseti yasak etmiş. Risale-i Nur hareketi siyasete ne muvafık ne de muhalif olarak müdahil olmaz ve olmamalıdır. Bizim asıl vazifemiz muhtaç gönüllere iman hakikatlerini ulaştırmaktır. Bu muhtaç gönül hangi partili olursa olsun fark etmez. Bizim iman davamız, bütün siyasî davaların üstündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...