Hz. Âdem zamanından bu zamâna kadar bütün edyanın melâike hususunda ittifakı nasıl ispat edilebilir? Zira İslâmiyet dışında bütün dinler tahrif edilmişlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bütün edyan” ifadesiyle bütün semavî dinler kastedilmektedir. Bütün hak dinler vahye istinad eder. Dolayısıyla, bu dinlere mensup olanlar, melekleri ve onların eliyle gönderilen semavî kitapları kabul ederler.

Semavî kitaplarda yapılan tahrifat, daha çok, ahkâmla ve ibadetle alâkalıâyetlerde vuku bulmuştur. İnsanlar, dünyevî maksatlarına ve süflî hayatlarına mani olan birtakım âyetleri değiştirme yoluna gitmişlerdir.

İman hakikatlerinin tamamı bütün hak dinlerde aynıdır. Bu hükümlerde de bazı tahrifler yapılmışsa da bunlar teferruatta kalır; Allah’ı sadece rahmet sahibi olarak gören, O’nun kahrını kabul etmeyen kimseler gibi...

Tahrif olmuş kitaplarda, melekler hakkında da benzer yanlışlıklar yapılmış olsa da onların yokluğu iddia edilmemiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...