Hz. Âdem zamanından bu zamana kadar bütün edyanın melaike hususunda ittifakı nasıl ispat edilebilir? Zira İslamiyet dışında bütün dinler tahrif edilmişlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bütün edyan” ifadesiyle bütün semavi dinler kastedilmektedir. Bütün hak dinler vahye istinad eder. Dolayısıyla, bu dinlere mensup olanlar, melekleri ve onların eliyle gönderilen semavi kitapları kabul ederler.

Semavi kitaplarda yapılan tahrifat, daha çok, ahkâmla ve ibadetle alakalı ayetlerde vuku bulmuştur. İnsanlar, dünyevi maksatlarına ve süfli hayatlarına mani olan birtakım ayetleri değiştirme yoluna gitmişlerdir.

İman hakikatlerinin tamamı bütün hak dinlerde aynıdır. Bu hükümlerde de bazı tahrifler yapılmışsa da bunlar teferruatta kalır; Allah’ı sadece rahmet sahibi olarak gören, onun kahrını kabul etmeyen kimseler gibi...

Tahrif olmuş kitaplarda, melekler hakkında da benzer yanlışlıklar yapılmış olsa da onların yokluğu iddia edilmemiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...