"İnsanın taifeleri birbirinden bahsi ve muhaveresi ve rivâyeti gibi, meleklerle muhavere edilmesine ve onların müşahedesine ve onlardan rivâyet edilmesine icmâ etmişlerdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada verilen temel mesaj şudur:

Bir başka şehirde yahut ülkede yaşayan insanların varlığında şüphemiz olmuyor. Biz o beldelerde yaşayanlarla görüşmesek bile, onlarla görüşen kimselerle görüştüğümüzde bu konuda hiçbir tereddüdümüz kalmıyor.

Aynen bu misâl gibi, yüz yirmi dört bin peygamber ve onların varisi olan bazı büyük zevat meleklerle görüştüklerini bizlere haber verdiklerinde, onların varlıkları hakkında hiçbir şüphemiz kalmaz. Bu haberlerle meleklerin varlığında bir icma hâsıl olmuş oluyor. O Hak elçilerini kabul edenler için hakikat budur. Ama peygamberleri kabul etmeyen kimselerin meleklere inanmaları zaten düşünülemez ve hiçbir mâna da ifade etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...