"Melâikenin tasdiki, imanın bir rüknüdür." Melâikenin nihâyetsiz envaını bilmemiz mümkün olmadığına göre, bu tasdikin keyfiyeti nasıl olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki kitaplara imanda; bütün semavî kitapları, bütün âyetleriyle bilmemiz gerekmediği, keza peygamberlere imanda; yüz yirmi dört bin peygamberin tümünü isimleriyle, hizmetleriyle bilmemiz mümkün olmadığı gibi, meleklere imanda da icmalî bir iman yeterli olmaktadır.

Bütün melek nevilerini bütün vazifeleriyle bilmek insan idrakini çok aşar. Biz tümünü ilm-i İlâhiye havale ederek, hepsine iman ettiğimizi ifade ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...