Hristiyanlık nasıl tasaffi edecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Beşinci Mektup'ta Hristiyanlığın nasıl tasaffi edeceği şu şekilde izah edilmektedir:

"Halihazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslamiye ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir. Ve Kur'ân'a iktida ederek, o İsevilik şahs-ı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak, din-i hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır."(1)

Herkesçe malumdur ki, İslam dışındaki diğer semavi dinler, sonradan tahrif edilmiş ve hakikatten uzaklaşmışlardır. Hristiyanlık dini de bilhassa itikadî konuda teslis hurafesiyle ciddi bir şekilde muharref olmuş ve tevhid inancından uzaklaşmıştır.

Tahrif edilmiş olan Hristiyanlığın, zamanla hurafattan temizlenip İslamiyet'e yakınlaşması "Hristiyanlığın tasaffi etmesi" demektir. Zaten tahrif edilmiş Hristiyanlıktan uzaklaşıldıkça, İslamiyet’e yaklaşılır. Bunun birçok emaresi görülmektedir.

1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...