Hristiyanlık nasıl tasaffi edecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Beşinci Mektub'ta Hristiyanlığın nasıl tasaffi edeceği şu şekilde izah edilmektedir:

"Halihazır Hıristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur'ân'a iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı mânevîsi tâbi ve İslâmiyet metbû makamında kalacak, din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır." (1)

Herkesçe malumdur ki, İslam dışındaki diğer semavî dinler sonradan tahrif edilmiş ve hakikatten uzaklaşmışlardır. Hıristiyanlık dini de, bilhassa itikadî konuda teslis hurafesiyle ciddi bir şekilde muharref olmuş ve tevhid inancından uzaklaşmıştır. Tahrif edilmiş olan Hristiyanlığın, zamanla hurafattan temizlenip İslamiyet'e yakınlaşması demektir. Zaten tahrif edilmiş Hristiyanlıktan uzaklaşıldıkça, İslamiyet’e yaklaşılır. Bunun birçok emaresi görülmektedir.

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...