"Hadis, maden-i hayat ve mülhim-i hakikattir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifade, hakikat çekirdeklerinde vecize olarak geçmektedir. Çekirdek olan bir hakikatin içerisinde bir ağaç ve belki de bir kitap kadar mana ve muhteva dercedilmiştir.

Hayat, İslamiyet'le kemalini bulur. Hayatın hayatı ve ruhu İslamiyet'tir. İslamiyetsiz hayat, bir nevi hayvaniyettir.

İşte bu yüce, kutsi ve mükemmel hayatın esası, temeli ve sütunları ise semavi dinledir. Beşeri ve arzi fikirler ve sistemler, bu hayatı mükemmelleştiremez.

Mademki hayatın kemali; hayatı yaratan Allah’a teslim ve onun terbiyesi ile (semavi dinler) olacaktır. O halde, hayatın kemal noktası, en ideal din olan İslamiyet'le tahakkuk edecektir.

İslamiyet'in de bu mesele ile ilgili iki mühim unsuru vardır.

1. Vahy ile gelen Kur'an-ı Kerim,
2. İlhamla zuhur eden hadis-i şerifler.

Kur'an ve hadisler; her ikisi de insan hayatının, kemalinin ve saadetinin temeli, esası ve madenidir.

Kur'an-ı Kerim'i, Resulü Kibriya (asm.)'nın hali, efali ve akvali tefsir ve şerh etmiştir. Resulü Kibriya'nın bu vaziyeti; Kur'an’ın hakikatlerinin, insanlarca kullanılabilir hale gelmiş şeklidir.

İşte muazzez Üstadımız mezkur hakikate binaen, hadis-i şerifleri; insan hayatının madeni ve esası olarak vecizeleştirmiştir.

Demek ki insan hayatının hakikati, güzelliği, kemali, huzuru ve esası; madenler hükmünde olan hadislerden ve Resulüllah (asm)'ın hâl, efal ve akvalinden çıkartılmaktadır. Bütün doğru kaide ve kurallar o menba ve kaynaktan süzülmektedir. Bu sayede hayatımız; ideal, örnek ve mükemmel bir saadet hayatı olmaktadır.

Mülhim-i hakikat mevzu ise, yukarıda izah ettiğimiz gibi insanların fikirde, inançda, ibadette, davranışlarda, sosyal münasebetlerde, idarede vs. gibi bütün meselelerde, hakikati bulmak ve en doğrusunu yakalamak ve yaşamak için; ilham edici, hatırlatıcı ve yol gösterici olarak da yine Muazzez Üstadımız hadis-i şerifleri nazara vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...