İstidrac, hangi şartlarda, kimlere veriliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada çeşitli şekillerde imtihana tâbi tutulmaktadırlar. Deccal gibi, insanları kötülüğe sevk edenler de bir imtihan vesilesidir. Hatta şeytanda da bazı harika halleri imtihan için vermiştir. Allah'ın kendisine verdiği kuvvetle birtakım hârikalar gösterecektir. Dinden ve ilahi nurdan uzak olanların göstereceği bu gibi hârikalara "istidrâc" denir. İstidrâc, "itikadsız ve şerîr kimselerin arzularına göre ve adetullah kanunlarına uygun olarak gösterdikleri hârikalara" denir.

İlâhlık iddiasında bulunan Deccâl ve benzeri şerirler, istidrâc nev’inden hârikalar gösterecek ve neticede bazı zayıf itikad sahipleri buna aldanacak, imanı kuvvetli olanlar ise aldanmayacaklardır. Zira insanlar çok iyi bilirler ki, ilah doğmaz, yemez, içmez, acıkmaz, susamaz, dünyada insanlar tarafından görülmez. Halbuki bu gibi şerirler ise, bir mikroba ve sineğe mağlup olan aciz ve zayıf insanlardır. İşte insanlar, akıllarıyla bunları bilebilecekleri için Deccâl ve benzerlerinin istidrâc göstermeleri mümkünattandır.

Müseylemetü'l-Kezzâb gibi peygamberlik iddia eden yalancılar ise, "ihânet" nev’inden hârikalar gösterebilirler. Yani insanların rezillikte ulaşamayacakları ve hayal bile edemeyecekleri bir tarzda kendilerine makam verdirmeye çalışırlar. Fakat bu gibi insanların isteklerinin zıddı gerçekleşerek rezil olurlar. Çünkü, istedikleri yönde harika haller gösterseler; kimse yalancı ile hakiki peygamberi ayırt edemez. Ve bu, halkın sapmasına sebep olacağından caiz değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kartal1444

Burada adetullaha uygun olarak veriliyor deniliyor. oysaki süfyanın bazı hocalarla görüştükten sonra hocaların takip ettikleri yolların aksine hareket etmeleri süfyan la beraber içki içmeleri .ki bunlar çok dindar insanlar.hiç adetullaha muvafık görünmüyor. ayrıca üstad hz. leri dahi süfyanın gözlerine doğru iki parmağını uzatması.bu süfyanın tek gözünde ispirtrizma olması . Adettullah kanunlarının üstünde bir güçe sahip olduğu göstermez mi.?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Burada "adetullaha uygun olarak veriliyor" ifadesinden şunların anlaşılması daha uygundur.
 1. Bunlar çalışarak istidrac gösterebiliyor. Hind fakirleri gibi. Bu gibi kişiler ciddi anlamda adetullah kaidelerine uyup, bu harikulade halleri gösterebiliyorlar. Sivri iğnelerin üzerine rahatlıkla oturabiliyorlar.
2. Aç kalmak, az konuşmak ve az uyumak gibi haletlerle, bazı özel hallere mazhar olurlar. İşte Deccal ve Süfyan gibi kişilerin hayatlarında bu gibi haller yaşanmıştır. Özellikle Lenin'in aylarca mağarada kalıp dışarı çıkmadan kitab okuması, aç kalıp, az uyuyup kendisini ruhani ve manevi anlamda yetiştirmesi meşhurdur...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kartal1444

İnsanlar, istidrac ile kerameti nasıl birbirinden ayıracaklar.  İkisi de harukülade işler. Avam insanlar burada aldanmazlarmı?Bir de niçin bu fevkalade işler dalalet yollarına isal eden kişilere veriliyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Mucize, keramet ve istidrac gibi durumlar, favkalade durumlardır. Sureten de birbirine benzerler. Bunlar da bir imtihan vesilesidir. Paygamberlerin ve velilerin büyüklüğü ve delili yalnız mucize ve keramet değildir. Bütün hayatları, tavır ve davranışları davalarına birer delildir. Bütün hayatı zikzaklarla dolu bir insanda görünen bir fevkaladelikle ona bağlanmak doğru değildir. İşte bu noktada kişi büyük bir imtihan ile karşı karşıya kalmaktadır; avam dahi olsa, feraseti ile meseleyi kavrar.  İstidracın verilmesinin hikmetine gelince, inana ve inanmayan farkı gözetilmeksizin herkese, kudret mucizesi olan el, ayak, dil dudak, kol, parmak verildiği ve nerede, nasıl kullanmakla imtihan edildiği gibi;  bir başka nimet olan istirdrac da bazı menfi insanlara verilmektedir. Onlar da bunu nerede, nasıl kullanmakla imtihan edileceklerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...