Mevlâna Celaleddin Rumi'nin Mesnevi’si okunmalı mı? Risaleleri okuyanların, Mesnevi’den de ders almalarına ihtiyaç var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kalbime ihtâr edildi ki; nasıl ki, Mesnevi-î Şerif, şems-i Kur'ân'dan tezâhür eden yedi hakikattan bir hakikatın aynası olmuş, kudsî bir şerâfet almış; Mevlevîlerden başka daha çok ehl-i kalbin lâyemut bir mürşidi olmuş. Öyle de, Risâle-i Nur şems-i Kur'âniyenin ziyâsındaki elvân-ı seb'ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nûru birden aynasında temessül ettirdiğinden -inşâallah- yedi cihetle şerîf ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakikata bâkî bir rehber ve bir mürşid olacak."(1)

Aradan nerede ise on asır geçmesine rağmen, Mevlana’nın Mesnevisi tazeliğini muhafaza ediyor, sözleri dilden dile dolaşıyor. Onu anmak için her yıl “Şeb-i Aruz gecesi” düzenleniyor. Yani Mesnevi-i Şerif gibi manevî tefsirler eskimez ve sönmezler, tazeliğini daima muhafaza ederler ve etmişlerdir.

Risale-i Nur esas olmak kaydı ile Mesnevi-i Şerif de okunabilir. Hatta Risale-i Nur'un o sağlam iman ölçüleri ve nazarı ile okunursa, Mesnevî-i Şerif’ten daha fazla istifade edilebilir diye düşünüyoruz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Dördüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...