Hz. Peygamberin (a.s.m), Hz. Zeyneb'i Tezevvücü Hakkında.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dini anlamakta ikinci ana kaynak; Kur'an'dan sonra sünnettir. Sünnet ise, Peygamberimizin (a.s.m.) söz, fiil, davranış, hal, bir olay karşısında sessiz kalarak o şeyi tasdik etmesi gibi hallerin bütününden oluşan şeydir.

Allah Rasulü'nün (asm) bütün insanların gözlemleyeceği halleri olduğu gibi, ailesi ve eşleri dışında gözlemlemenin imkansız olduğu mahrem ve gizli halleri de vardır. Halbuki insanların aile hayatında olsun, mahrem hususlarda olsun, sünnetin rehberliğine ihtiyacı vardır.

İşte bu mahrem ve aileye taalluk eden konuları ancak Allah Rasulü'nün (asm) hanımlarından öğrenebiliyoruz. Bu yüzden mizaç ve karakter açısından yetenekli ve kabiliyetli hanımlar ile birden çok evlilik yapması bir ihtiyaç idi. Hz. Zeynep (r.anha) annemiz olsun, diğer hanımları olsun, evliliklerinin en önemli gerekçesi yüksek idrak ve kabiliyet sahibi olmalarıdır.

Mesela Hz. Zeynep ve Hz. Ayşe annelerimizin fıtrat olarak tam peygambere eş olacak bir kabiliyete sahip oldukları, rivayetlerde vurgulanıyor. Yoksa -haşa- Peygamber Efendimiz (asm), Hz. Zeynep (r.anha) validemiz olsun veya diğer hanımları olsun, nefsani ve şehevani gerekçeler ile evlenmemiştir. Bu paragrafta ana tema budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...