"Ömer ibni Sa’d’ın başına elini sürmüş, dua etmiş. Seksen yaşında o adam, o duanın bereketiyle, öldüğü vakit başında beyaz yoktu." Ömer b. Sad kimdir? Hz. Hüseyin’i şehit eden kişi mi? Altmış yaşında vefat ettiği iddia ediliyor, doğrusu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi olayına karışan Ömer b. Sad ile Hz. Peygamber (asm) Efendimizin başını meshettiği Ömer b. Sad farklı kişilerdir, isim benzerliğinden bir yanlış anlama söz konusu olabilir.

Kadı İyaz’ın “Şifa-i Şerifini” şerh eden Aliyyu’l-Kari’nin bildirdiğine göre: Peygamber Efendimizin (asm) başını meshettiği zatın ismi “Şifa”nın bir nüshasında 'Ümeyr b. Said', diğer nüshada ise 'Ömer b. Sad' olarak geçmektedir. Evet, Hz. Peygamber (asm) Ömer b. Sad’ın başını meshetmiş / elini başına sürmüş ve bereketle kendisine dua etmiş. Bu zat 80 yaşında ölürken başında beyaz yoktu.”(1)

eş-Şifa’nın tahriç ve tahkikini yapan muhakkikler, duaya mazhar olan zatın “Ömer b. sad b. Ubeyd el-evsi el-ensari” adında bir sahabi olduğunu ve Hz. Ömer zamanında vefat ettiğini bildirmişlerdir.(2)

Demek ki, internette ve bazı kaynaklarda Hz. Hüseyin’in şehadet vakasına katılan ve 65-66 yaşında öldürülen Ömer b. Sad b. Ebi Vakkas ayrı bir şahıstır.(3)

Mektubat isimli eserde de geçen “Ömer b. Sad b. Ubeyd el-evsi el-ensari” ise seksen yaşında ölmüş bir sahabidir, Hz. Hüseyin'in şehit olma olayına karışan Ömer b. Sad ile -isim benzerliğinden başka- hiçbir ilgisi yoktur.

Dipnotlar:

1) bk. Şerhu’ş-Şifa, 1/675; ayrıca bk. eş-Şifa, 1/644.
2) bk. Eş-Şifa, a.g.y / Talik: 12.
3) krş. İbn Sad, et-Tabakat,1/464; Taberi, et-Tarih, 5/389-390.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mehmet aks

Allah razı olsun değerli abicim 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...