İHLÂS VE RIZA-YI İLÂHÎ

"Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota)

"Bazan bir adamın ihlâsı, yirmi adam kadar faide verir." (Şualar, On Dördüncü Şuâ)

"Amel-i uhrevî ile dünyevî maksatlar, zevkler aranılmaz; aranılsa, sırr-ı ihlâsı bozar." (Emirdağ Lâhikası-I, 52.Mektup)

"Velâyet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası, ihlâstır. Çünkü ihlâs ile hafî şirklerden halâs olur. İhlâsı kazanmayan, o yollarda gezemez." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım)

"Samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir." (Lem'alar, Yirminci Lem'a, İkinci Sebep)

"Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir." (Lem'alar, Yirminci Lem'a, Üçüncü Sebep)

"İhlâs ve rıza-yı İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı İlâhîdir ve mayası ihlâstır; o küçük değildir, büyüktür." (Lem'alar, Yirminci Lem'a, Altıncı Sebep)

"Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir." (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, İhlâs Risalesi)

"Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok." (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, Birinci Düstur)

"Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır." (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, İhlâs Risalesi)

"Herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız." (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, İhlas Risalesi Giriş)

"İhlâs ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır." (Lem'alar, Yirminci Lem'a, Üçüncü Sebep)

"İhlâs Risalesinin düsturlarını her vakit göz önünüzde bulundurunuz. Yoksa, az bir ihtilâf bu vakitte Risale-i Nur’a büyük bir zarar verebilir." (Kastamonu Lahikası, 152.Mektup)

"Hâlık-ı Zülcelâlin hususî iltifatını imâ eden en gizli bir işarete, yüz bin can olsa ve feda edilse ve yüz bin sene ömür varsa, o yolda sarf edilse yine ucuzdur." (Barla Lâhikası, 242.Mektup)

"Medar-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır. İhlâsı kazanmak çok mühimdir." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota)

"Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir." (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, Birinci Düstur)

"Terbiye-i İslâmiyeden ve a’mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâstır." (Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a, Birinci Nükte)

"Biz ancak Allah’ı ve rızasını istiyoruz." (Şualar, On Birinci Şuâ, Onuncu Mes'ele)

"Rıza-yı İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ve istihsânı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısım)

"Niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyleyse, necat, halâs, ancak ihlâs iledir." (Mesnevi-i Nuriye, Katre)

"İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır." (İşarat-ul İ'caz, Sure-i Bakara, 21-22.Âyetin tefsiri)

"Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota)

"Halbuki, hizmet-i Kur'âniyede bulunana, ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli; tâ ihlâsla, ciddiyetle hizmet-i Kur'âniyede bulunsun." (Lem'alar, Onuncu Lem'a, Üçüncüsü)

"Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer." (Lem'alar, Yirminci Lem'a, Birinci Sebep)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...