II. Abdülhamid hatıratında, kader konusunda "Allah büyüktür, Rahimdir, fakat kulunun günlük işleriyle uğraşmaz." dediği bildiriliyor; Risale-i Nur bu konuya nasıl bakıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

II. Abdülhamid'e isnad edilen yukarıdaki ifadelerin, gerçekten ona ait olup olmadığının veya ifadelerin aynen yukarıdaki şekilde olup olmadığı ciddi bir araştırma ister. Zira II. Abdülhamid'in ifadelerinden tercüme edilmiştir. Tercüme yapanların anladıkları manalar buraya yansımış olabilir.

Böyle bir açıklama yapmamızın nedeni, söz konusu ifadelerin, zahiri mana itibarıyla, İslami itikada tezat teşkil etmesidir. Zira İslam itikadında, her şey Allah'ın ilmi ve iradesi dahilinde hareket eder. Hiçbir şey kendi başına hareket etmez. Veli oduğu söylenen ve yaşantısında İslam itakadını sonuna kadar temsil eden bir Osmanlı padışahının, bu ifadeleri kullanmasına ihtimal vermiyoruz. Mutlaka bir izah ve tevili vardır, kanaatindeyiz.

Bediüzzaman, Peygamber Efendimizin (asm) yaptığı bir yemin cümlesini izah ederken, şöyle demektedir:

"İşte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemin ettiği vakit, en çok istimal ve tekrarla her zaman ferman ettiği şu وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ (Muhammed'in hayatı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki) kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki, şecere-i kâinatın en geniş dairesi ve en müntehâsı ve nihâyâtı ve teferruatı dahi Zât-ı Vâhid-i Ehad'in kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü, mahlûkatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve ef'âlinde serbest bulunmazsa ve harekâtı başka bir ihtiyara bağlı ise, elbette hiçbir şey, hiçbir şe'n, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, cüzî olsun küllî olsun, o muhît iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz." (1)

Kaldı ki, insan, kainat ağacının meyvesidir. Meyvenin her şeyi önemlidir. İnsanın günahları ve isyanı kale alınmasayadı, cennet ve cehennemin yaratılmasını, peygamberlerin gelmesini ve semavi felaketleri ne ile izah edebiliriz?.. Her davranışımız ya rehmeti celbeder ya da gadab-ı İlahiyi.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...