İkinci Söz, ana hatlarıyla neyi konu almıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Söz; genel hatları ile iman edenlerle, inkâr edenlerin kâinata ve hâdiselere bakış açıları mukayese edilmektedir. Risale-i Nurların ekser eczaları bu minval üzeredir.

İkinci Söz aynı zamanda insanın cennet hayatını, bu dünyada dahi yaşayabileceğinin izahı ve isbatıdır.

"İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle: ..."(1)

Mümin, iman nuru ile her şeyi güzele yorumladığı için, onun nazarında her şey güzel ve talihli oluyor. Kâfir ise, küfür gözlüğü ile her şeyi inkâr edip kötüye hamlettiği ve hâdiselere öylece baktığı için, onun âleminde her şey kötü ve talihsiz oluyor. Bu mana İkinci Söz'ün özüdür ve Risale-i Nurların birçok yerinde bu mânalar izah edilmektedir.

(1) bk. Sözler, İkinci Söz.

Risalede geçen ilgili yerleri okumak için tıklayınız:

- Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas.
- Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Nokta, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Diğeri Hüdabîn, Hüdaperest ve Hakendiş, güzel ahlâklı idi ki: Nazarında pek güzel bir memlekete düştü.

GÜZEL AHLAKLI OLMAK Manasının konu bütünlüğü noktasında ne manaya geliyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İman ağacın kökü ibadet gövdesi güzel ahlak ise meyvesi hükmündedir. Bu üçü arasında sıkı bir bağ vardır. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...