"Sair şuabâta nisbeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da sebebi; kitaba nazarla istinbat-ı mes'ele etmek olan isti'dadı, meleke-i ilim yerinde ikâme olunmuş. Ve talebelerde adem-i münazara ve sual ve cevap sebebiyle; şevksizlik..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ulema ile olan münazaramdır. Onun sebebi İstanbul'a geldim, gördüm ki; sair şuabâta nisbeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da sebebi; kitaba nazarla istinbat-ı mes'ele etmek olan isti'dadı, meleke-i ilim yerinde ikâme olunmuş. Ve talebelerde adem-i münazara ve sual ve cevap sebebiyle; şevksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiş…”(1)

Burada dini eğitim veren medreselerin diğer fen ilimlerine kıyasla geri kalmasının sebebi izah ediliyor.

Yukarıdaki kısımda medreselerin geri kalmasının en önemli iki sebebinden birisi olarak kitaptan konu taraması yapma düzeyi, eğitimin gerçek ilim becerisi olmadığı belirtilmiştir.

Yani günümüzdeki bilgiyi alma, çevirme ve uygulamanın gerçek bilim uzmanlığı olmadığını, ancak bilgiyi analiz, sentez ve değerlendirme süreçleri ile yeniye ve ileriye götürebilme becerisinin meleke-i ilim olduğu ifade ediliyor. Bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi hazmedip geliştirmek esas olmalıdır, deniliyor.

Eğitimde geri kalmanın ikinci sebebi olarak ise; öğrencilerde tartışmanın ve soru-cevap ilişkisinin yokluğu nedeniyle, meydana gelen isteksizlik ve motivasyon düşüklüğünü göstermektedir. Zihni zorlayan yüksek ilimlere yönelebilmek için hem öğrencide enerjisini tam yoğunlaştırmasını sağlayacak bir iç motivasyon hem de tartışma, öğrenciler arası rekabet ve heyecan, soru-cevap gibi etkenlerle gelen dış motivasyona ihtiyaç var denilmektedir.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Divan-ı Harb-i Örfi, İttihad Yay., İstanbul 2002, s. 512.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

istinbat-ı mes'ele etmek ile meleke-i ilim arasındaki farkı izah edermisiniz Meleke-i ilim sahibi nasıl olunur...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Sözlükte “araştırmak, peşine düşmek, sonuca varmak” gibi mânalara gelen istinbât fıkıh usulü terimi olarak “ictihad ve kavrayış yoluyla naslardan hüküm çıkarmak” anlamına geliyor.

Meleke kelime olarak tekrar tekrar yapılan bir iş veya tecrübeden sonra hasıl olan bilgi, maharet, uzmanlaşma, ihtisas gibi anlamlara geliyor. İlimle çok meşgul olup derin bir tecrübe kazanmak ilimde meleke kazanmak anlamına geliyor.

İstinbat ilimde meleke kazanmanın bir neticesi bir sonucu oluyor. Mesela İmam-ı Azam fıkıh ilminde öyle bir meleke yani derinlik ve uzmanlık  kazanmış ki artık ayet ve hadislerden istinbat yani içtihat edecek bir seviyeye ulaşmıştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

İstinbat yukarıdaki mevzuda hangi manada (lügat veya ıstılah) kullanılmış konu bütünlüğü açısından izah edermisiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kitaba nazar etmekle kitaptan hüküm çıkarmak farklı şeylerdir. Osmanlı da medreseler yüzeysel ve sadece ezber üzerine gittiği için istinbat edecek bir müçtehit yetiştirememiştir. Burada içtihat seviyesinde bir eğitimin verilememesi tenkit ediliyor. Yani istinbat içtihat anlamında kullanılıyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...