"İlm-i ledün" hakkında sitenizdeki bilgilerden faydalanıyorum. Ledün ilmi çalışmakla kazanılır mı, yoksa tamamen vehbi midir; kesbin hiç mi etkisi yoktur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ledün ilmi, olayların iç yüzüyle, hikmet ve rahmet cihetiyle ilgili bir ilimdir. Çalışmayla değil, ancak İlahi ilham ile elde edilebilir; yani Vehbi bir ilimdir. Bir insanın, ben bu ilmi elde edeceğim diye bir gayret ve hırsın içine girmesi yanlış ve hatalı olur.

Hz. Hızır (as)’ın ilmiyle ilgili olarak ayette,

“Ona kendi katımızdan bir ilim öğretmiştik.”(Kehf, 18/65.)

denilmektedir. Âyetteki “ledün” ifadesinden hareketle, zamanla bu tür sırlı bilgilere “ilm-i ledün” denilmiştir. Olayların içyüzüne vakıf olmak, zahiren çirkin görünen hadiselerdeki güzelliği görmek, bu ilimle mümkündür.

Bütün hadiselerin tek tek batini ve içyüzünü idrak ve ihata etmek mümkün değildir. Ancak Allah, ilham eseri olarak, belki bütün olayların değil ama bazı hadiselerin içyüzünü bazı kullarına bildirmesi mümkündür ve vakidir. Hatta her insanın hayatında ledün ilminin küçük bir kırıntısı ya da bazı tecellisi tezahür edebilir. Ama rutin ve ilim suretinde olmak ayrı bir hususiyet, ayrı bir talihtir.

Bunun yanında Allah, ledün makamını alelade ve hikmetsiz olarak bir insana tevdi etmiyor. Elbette bu makamı verme ölçüleri de vardır. Ölçüleri Allah tayin eder. Ölçüler, Allah’ın seçimini tayin ve tespit etmez. Velayette azami kesp gösterenler içinden Allah dilediklerine ledünniyet bahşetmiş demekte bir sakınca yoktur. Belki ledünniyet bir hak, bir hisse olmayabilir, ama bu hakka kesbi istihkak olabilir. Yani ledün ilmini hak etmeyi hak etmek olabilir.

Biz bu hususta yani kesb-i istihkakta azami gayret sarf edebiliriz, lakin onun neticesinde hasıl olacak ledünniyet tamamen vehbi ve ikramidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...