İmanın önemi nedir, imanın ehemmiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... bâhusus mânevî hasâretlerden kurtulmanın çare-i yegânesi iman ve a’mâl-i saliha olduğu gibi ve mefhum-u muhalifiyle, o hasâretin de sebeb-i yegânesi küfür ve küfran, şükürsüzlük, yani imansızlık, fısk ve sefahet olduğunu gösterdi."(1)

Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, insanın manevi kayıplarından kurtulmasının çaresi, başta Allah'a iman olmak üzere iman esaslarına tereddütsüz inanmasıdır.

"Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebâirde birer menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet-i lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır."(2)

İmansızlık elem içinde elem, karanlık içinde karanlıktır. İşte iman bu elemleri ve karanlıkları izale edip, tersine çeviriyor.

"Evet, her hakikî hasenât gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubûdiyettir. Her seyyiât gibi cebânetin dahi menbaı dalâlettir. Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz."(3)

İnsanda bulunan bütün güzelliklerin kaynağı iman olduğu gibi, cesaretin de kaynağı imandır. Bütün kötülüklerin kaynağı küfür olduğu gibi, korkaklığın da kaynağı küfürdür.

Bir bina için temel ne ifade ediyor ise; insan için de iman onu ifade eder.

Bir ağaç için kök ne anlama geliyorsa; insan için de iman o anlama gelir.

Bir ülke için devlet düzeni ne kadar önemli ise; insan için de iman o derece önemlidir.

İman ebedi cennet hayatının senedi, vesikası, şartı, vizesi hükmünde olduğu için; yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlı, daha önemli, daha zaruri bir nimettir. İman olmadan ebedi cennet hayatı kazanılamıyor.

İmanın varlığı nasıl ebedi cennet hayatının kazanılmasını sağlıyor ise; yokluğu da ebedi cehennem hayatına sebebiyet veriyor. Yani imansızlık bedelsiz kalmıyor, bedeli içinde ebedi kalacağı dehşetli bir cehennem hayatı oluyor.

Dolayısı ile insan için hayatta en önemli sermaye, kazanım ve nimet iman oluyor. En dehşetli, en sarsıcı, en zararlı durum da imansızlık oluyor. Dünyanın hiçbir meselesi imanla kabre girip / girmemeden daha önemli olamaz.

İman insan için ekmek, su, hava gibidir; nasıl insan bedeni ekmeksiz, havasız ve susuz yaşayamaz ise, insanın kalp ve ruhu da imansız yaşayamaz.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 126. Mektup.
(2) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.
(3) bk. Sözler, Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

abdussamet-

İmanla kabre girmek kolay değil mi 

Bütün iman hakikatlarina şüphesiz iman edip teslim oluyorum diyen kişi de tehlike de midir

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
İman esaslarına şüphesiz iman edip, muktezasıyla amel edenlerin inşallah kabre imanla göçme ihtimalleri daha da kuvvetlenir. Lakin kim olursa olsun, havf ve ümit arasındaki dengeyi muhafaza eylemesi gerekir. Çünkü yaptıklarına güvenen insanlar ucb dediğimiz (amelim beni kurtarır) hastalığına yakalanır ve kaybedebilir. Amelinde eksiklik olanlar da ye's dediğimiz ümitsizlik hastalığına yaklanma ihtimali var. İkisi de tehlikelidir. Hem imanımızı kuvvetlendireceğiz, hem amelimizi güzelleştireceğiz hem de ümit ve korku dengesini muhafaza edeceğiz inşallah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...