"İskender-i Rumî misillü müteaddid cihangirler ve kuvvetli padişahlar,.. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler." ifadelerinden, İskender-i Rumi'ye, enbiyanın ve velilerin yardım ettiği anlaşılmaktadır, bu doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

O zamanın teknik imkânları düşünüldüğünde, bir padişahın kendi mahareti ile o setleri yapması çok zordur. Öyle ise o adil ve istikametli padişahın arkasında Allah’ın nebilerinin ve evliyanın bulunması mukadderdir. Nitekim saat, gemi, demirin işlenmesi, terzilik gibi birçok mühim buluşlar ve teknik imkânlar başlangıçta peygamberlerin mucizeleri ya da evliyanın ilhamı ile insanlığa ihsan edilmiştir. Üstad Hazretleri bu hususu Yirminci Söz'ün İkinci Makam'ında genişçe izah etmiştir.

Zülkarneyn (as)’in yaptırmış olduğu setlerin temeli de ilham ve vahiylere dayanmaktadır. Üstad Hazretleri burada bu hususu açıkça beyan ediyor.

Yalnız "İskender-i Rumî misillü..." ifadesinde İskender-i Rumi’nin arkasında da enbiya veya evliyanın olduğu hususunda sarahat yoktur. İskender-i Rumî sadece cihangirlik noktasından örnek gösteriliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...