1. Ve 2. Dünya Savaşlarındaki katliamlar; Ye'cûc ve Me'cûc'un bu tarihlerde ortaya çıktığını mı gösterir, Ye'cûc ve Me'cûc'un yaptığı zulümler bir bölgeyle mi sınırlı? Çin Seddini, Zülkarneyn'in yapmış olduğu Üstad'ın ifadelerinden mi anlaşılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zülkarneyn; müeyyed min indillah bir şahıstır. Onun irşad ve tertibiyle, iki dağ arasında bir sed bina edilmiştir: zâlimlerin ve bedevîlerin def-i fesatları için... Ve Ye'cüc-Me'cüc, iki müfsit kabiledirler. Emr-i İlâhî geldiği vakit sed harap olacaktır, ilâ âhirihî. Bu kıyasla, ona Kur'ân delâlet eden hükümler, Kur'ân'ın zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkârı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmulâtın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin hududu ise, Kur'ân onlara kat'iyyü'd-delâlet değildir."(1)

Üstad'ın bu ifadelerinden şunları anlıyoruz:

- Kur’ân; Zülkarneyn ve Ye'cûc ve Me'cûc mefhumlarını kabul edip ilan ediyor. Bunu inkâr etmek imanla bağdaşmaz.

- Kur’ân; Ye'cûc ve Me'cûc'un iki fesatçı kabile olduğunu da ilan ediyor.

- Kur’ân; Ye'cûc ve Me'cûc'un Zülkarneyn’in inşa etmiş olduğu seddin yıkılması ile tekrar ortaya çıkıp insanlığı fesada vereceklerini de haber verip ilan ediyor. Seddin yıkılması, Ye'cûc ve Me'cûc'un çıkmasının bir alameti ve bir sembolüdür.

- Yalnız bu seddin ne olduğu, yıkılmasının ne manaya geldiği, Ye'cûc ve Me'cûc'un hangi kavim ve hangi kabileler olduğu hususları, Kur’ân'da açıkça ifade edilmediği için, içtihada ve tevile açıktır. Bu yüzden her âlim bu hususta farklı tevil ve tabirler getirmişlerdir.

- Kur’ân; bu mefhumları mutlak bıraktığı için, her dönemdeki çapulcu ve zalim kavimler, Ye'cûc ve Me'cûc'un mana dairesine girebilir. Zira Kur’ân küllî bir makam ve mertebeden bakıyor, bu yüzden her dönemi ve mekânı içine alır.

- Kur’ân’ın bu külliyeti içine zamanımızdaki bazı hâdiseler de dâhildir.

"Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak."(2)

Üstad'ın bu cümlesinden, komünizmin anarşist kanadı olan Maoculuk fikrinin hâkim olduğu Çin kavmi, Ye'cûc ve Me'cûc kapsamına girebilir.

Sedd-i Çin’in Sedd-i Zülkarneyn olduğunu belirtmek yanlış olmaz, lakin "en büyük masadakı" demek daha uygun olur kanaatindeyiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale Dördüncü Mesele.
(2) bk. Şualar, Beşinci Şua İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...