"İşte, hüdhüd, berâhîn-i mâbûdiyet ve mescûdiyetin en gizlisini ve en mühimmini kendi arîfliğiyle bilmiş, bulmuş; Kur’ân-ı Hakîm onun hakkındaki ifadesine bir i’câz vermiştir." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- İşte hüdhüd, berahin-i mabudiyet ve mescudiyetin en gizlisini ve en mühimmini kendi arîfliğiyle bilmiş, bulmuş. Latif Nükteler - 24
- Berahini mabudiyet ve mescudiyet olan şey ne burayı kısaca acıklarmısınız tam anlamadım

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Beliğ bir kelâmın bir meziyeti şudur ki, söyleyenin ziyade meşgul olduğu san’atını, meşgalesini ihsâs etsin. Hüdhüd-ü Süleymanî ise, suyu az olan sahrâ-yı Ceziretü’l-Arabda gizli su yerlerini ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri gibi, hayvan ve tuyûrun arîfi olarak ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma küngânlık eden ve su buldurup çıkarttıran mübârek ve vazifedar bir kuş olmakla, kendi san’atının mikyasçığıyla Cenâb-ı Hakkın semâvât ve arzdaki mahfiyâtı çıkarmakla mâbûdiyetini ve mescûdiyetini ispat ettiğini, kendi san’atçığıyla bilip ifade ediyor.”(1)

Hazreti Süleyman (as)’ın hüdhüd kuşu çöl gibi suya hasret bir bölgede Allah’ın en büyük nimeti olan su kaynaklarını bir mucize eseri olarak göstermekle vazifelidir. Hüdhüd kuşunun bu vazifesi Allah’a karşı nasıl bir teslimiyet ile arz-ı ibadet içinde olduğunu gösteriyor.

Yani Mabud olan Allah’a ibadetle mukabele ederken, aynı zamanda bu mucizevi durumu ile de tevhide bir delil oluyor. Toprak altında hâl dili ile yapılan sayısız ibadet ve secdeleri, hüdhüd temsili bir üslup ile hem ifade ediyor hem de açığa çıkarıyor. Yani suyun, madenlerin, hâl dili ile yaptıkları secdeleri hüdhüd keşfederek ilan ve izhar ediyor.

Madenler ve bitkiler gibi insanlık için en büyük nimetler hep toprak altından getiriliyor ki, insanlık için bunda büyük ibretler ve nasihatler bulunuyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...