"Manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel,.." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem hakikat böyledir. Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel; en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlence-i masumaneye çalış ki dağlar sana Davudvari birer muazzam fonoğraf olabilsin. Ve hava-i nesîminin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer tel-i musikî gibi nağamat-ı zikriye kulağına gelsin. Ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayibü’l-mahlukat mahiyetini göstersin. Ve ekser kuşlar, Hüdhüd-ü Süleymanî gibi birer munis arkadaş veya muti birer hizmetkâr suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstaid olduğun kemalâta da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin."(1)

Kuşların peşine takılıp ibadetlerini unutan, namazları terk eden bir adam için, bu meşgale bizatihi haram olmayabilir, ama asıl vazifeyi unutturuyor ve farzların işlenmesine bir mâni teşkil ediyorsa, neticeleri itibarı ile haram sınıfına girmiş demektir.

Üstad Hazretlerinin bu ifadeleri aslında muazzam bir hastalığa işaret ediyor. İnsanların ekseriyetini gaflete itip, asıl vazifesi olan ubudiyeti unutturan şeyler, bunun gibi malayani eğlencelerdir aslında. Horoz dövüştürmek, köpek peşinde koşmak, güvercin beslemek hastalığından servetini heba eden nice insanlar var. Güvercin besleme hastalığından hırsızlığa alışan insanlar bile vardır.

Allah bizleri, yaratılış gayemizi ve ahireti unutturan böyle gafletli meşguliyetlerden muhafaza etsin. (Âmin)

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...