"İşte vahdette nihayetsiz suhulet ve kesrette niyahetsiz suubet bulunduğundandır ki ehli san'at ve ticareti kesrete bir vahdet verir, ta suhulet ve kolaylık olsun; yani şirketler teşkil eder." cümlesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta olan biten bütün işleri bir san'atkara, bir Allah’a vermek, çok olan sebeplere ve tabiata vermekten daha kolay, daha makul ve daha mantıklıdır. Kainatta olan biten bütün işleri sebepler ve tabiat yapıyor demek daha zor, daha gayrı makul ve daha akıl dışıdır. Burada ana tema budur.

Yani birlikte kolaylık ve makullük varken, çoklukta zorluk ve akıl dışılık vardır. Mesela, yüz askeri bir komutanın idare etmesi mi kolay, yoksa bir askeri yüz komutanın idare etmesi mi daha kolaydır. Elbette yüz askeri bir komutanın idare ve tedbir etmesi daha makul ve kolaydır.

Sanat ve ticaret ile uğraşanlar birlikte kolaylık, çoklukta zorluk manasını anladıkları için, şirketleşme işi ile çok işleri bir çatı altında toplamışlar. Yoksa dağınık ve çok olan işlerin hepsine yetişip idare etmek çok zordur. Bir çatı altında işleri toplamanın kolaylığını temin etmek için işlerini ve ticaretlerini vahdette, yani bir şirkette topluyorlar. Yani her alanda birlik çokluktan daha makul, daha kolaydır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...