"İşte, yalnız bir güzel çiçek ve hasnâ bir insan ve yalnız maddî ve zâhir suretinde bu kadar esmâyı gösterirse, acaba umum çiçekler ve bütün zîhayat ve büyük ve küllî mevcudat, ne derece ulvî ve küllî esmâyı okutuyor.” Misallerle açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın maddî ve zâhir ciheti bedenidir. Çiçeğin de görünen şekli onun bedeni gibidir. İnsanın ruh âlemi ve çiçeğin içinde işleyen ve onu netice veren tekvini kanunlar ise bu varlıkların batınî cihetleridir. Batındaki güzellikleri gözle görmediğimizden örnekler daha çok zahirden verilir. Sonra akıl, batın âlemine yönlendirilir.

Bir tek çiçeğin ve insanın görünen yüzlerinde bu kadar esmâ tecellisi olduğu dikkate alınarak bütün çiçeklerin, insanların ve diğer canlıların zahir ve batınlarında ve nihâyet semâ âlemindeki sayısız varlıklarda bu isimlerin ne kadar ulvî manada ve ne kadar küllî olarak tecelli ettikleri kıyas edilecek, Allah’ın cemal ve kemâlinin sonsuz büyüklüğüne bir derece bakılacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...