"İşte, yalnız bir güzel çiçek ve hasnâ bir insan ve yalnız maddî ve zâhir suretinde bu kadar esmâyı gösterirse, acaba umum çiçekler ve bütün zîhayat ve büyük ve küllî mevcudat, ne derece ulvî ve küllî esmâyı okutuyor.” Misallerle açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın maddî ve zâhir ciheti bedenidir. Çiçeğin de görünen şekli onun bedeni gibidir. İnsanın ruh âlemi ve çiçeğin içinde işleyen ve onu netice veren tekvini kanunlar ise bu varlıkların batınî cihetleridir. Batındaki güzellikleri gözle görmediğimizden örnekler daha çok zahirden verilir. Sonra akıl, batın âlemine yönlendirilir.

“Büyük ve küllî mevcudat” ifadesi nazarımızı canlı varlıkların ötesindeki bütün alemlere çevirir ve Allah’ın cemal ve kemâlinin o alemlerdeki sonsuz tecellilerini düşündürür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...