İŞTİRAK-İ AMÂL

İslâm’a yalnız başına hizmet eden bir kimsenin kârı bir ise, bu hizmeti cemaatle yapanın kazancı binlere, milyonlara varır. İştirak-i amâl ile hasıl olan umum sevap ve nur her şahsın amel defterine bölünmeksizin girer.

“Nasıl ki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar)

Bununla birlikte, şöyle bir kayıt da getirilir:

“Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur.” (Kastamonu Lahikası)

Lâmbanın görüntüsü, herkesin aynasına bölünmeden, parçalanmadan girer, ama herkesin aynası “gerek büyüklük ve küçüklük itibariyle, gerek parlaklık ve solgunluk yönünden” farklı olabilir. Bu yüzden aynalardaki lâmba görüntülerinin verdikleri ışıklar farklılık gösterir.

İşte bu farklılığın dört sebepten ileri geldiği vurgulanıyor: Sadakat, hizmet, takva, ve içtinab-ı kebair.

Bak: Şirket-i maneviye

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...