"Kainatın nazmında büyük bir i'caz var." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İ’caz: İnsanı aciz bırakan, mucize demektir. Bu da Allah’ın mührünü ve imzasını gösterir.

Kur’ân birçok yönden mu’cizedir. Bu yönleri ile insanları aciz bırakıp, taklidinin imkânsız olduğunu gösteriyor, tâ ki Allah kelamı olduğu bilinsin ve anlaşılsın.

Nazm; sıra, tertip, vezinli ve ahenkli yapmak manalarına geliyor. Istılah olarak ise, her şeyi mükemmel bir sistem ve ahenkli bir düzen içinde yapmak ve yaratmak demektir.

Nazm, cümle ve kelimelerin dizilişi ve sıralanışıdır. Kur’ân’ı mana ve muhtevası içinde tutan kalıp ve nazmıdır. Yani cümle ve kelime kalıplarının diziliş ve kullanılış şekilleridir. Kur’ân’ın en parlak mucizelerinden biri de nazm yapısındaki i’cazdır. Onun nazmı, muhtevayı muhafaza eden muhkem bir cild gibidir. Bu sebeple kimse onun bir benzerini taklit edemez. İnsanlar muhtevasını idrak edemezse, cildindeki harikalığa baksa, iman nurunu orada bulabilir, demektir.

İnsan nasıl kelam sıfatından gelen Kur'an’ın cümle ve ayetlerini taklit edip bir benzerini yapmaktan aciz ise, aynı şekilde Allah’ın kâinatta kudret sıfatı ile icra ettiği fiilleri taklit edip bir benzerini yapmaktan da acizdir. Zira her şey üzerinde Allah’ın "taklit edilemez" ilahî bir mühür ve imzası vardır.

Allah’ın yarattığı bir sineği bütün insanlık toplansa yapamıyor. İşte bu sinek üzerinde i’caz damgası var demektir; yani taklidi kabil değildir.

Kâinat bir kitap gibi, bir kâside gibi yazılmıştır; her nazmı mu’cizedir. Bu kâinat kitabının telifinde i'caz var.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kainat mucizedir, taklit edilemez! (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...