Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?

Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Amma 'Dabbet-ül Arz': Kur'an’da gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, başka meseleler gibi kat'î bir kanaatle bilemiyorum."

"Yalnız bu kadar diyebilirim: 'La ya’lemü’l-gaybe illallah'​​ Nasılki kavm-i Firavun'a 'çekirge âfâtı ve bit belası' ve Kâbe tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye 'Ebabil Kuşları' musallat olmuşlar. Öyle de: Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek.""Allah u a'lem, o dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.”(1)

Buradan şu sonuçlar çıkarılabilir:

"Dabbe", hareket eden canlı bir hayvan demektir. Dabbeyi tek bir canlı olarak değil de bir tür olarak düşünmek daha doğru olur.

Hadislerde dabbenin insanlarla konuşması, sadece dil ile konuşması anlamına gelmez. Nitekim bu kainat sarayında teşhir edilen nice antika eserler ve birçok hadise hâl diliyle akıl sahiplerine çok şey anlatmaktadırlar.

Evet, Cenab-ı Hak, insanları uyarmak ve uyandırmak için zaman zaman deprem, kasırga, açlık ve sel gibi bazı afetlerle onları ikaz etmektedir. Ancak insan öyle garip ve acip bir mahlûktur ki, gaflet uykusundan uyanmasını gerektiren birçok ayet, hadis ve tarihi hadiseler varken yine de onların birçoğu bunlardan ibret alıp uyanmaz, kendini tehlikeye sürükleyecek hata ve günahlardan sakınmaz. Bu bakımdan, çeşitli bela ve musibetlere maruz kalmamak için, her mümin ve özellikle de ilim ve irfan erbabı olanlar, kanser mikrobundan daha tehlikeli olan bu asrın hastalığı "sefahat"e karşı büyük bir mücadele etmelidirler. Aksi halde suçlularla beraber masumlar da perişan olur. Nitekim bir ayette şöyle ifade buyrulur:

"Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz (masumları da yakar)." (Enfal, 8/25)

Bu veriler ışığında başta AIDS olmak üzere fıtri ve meşru olmayan yollarla insanın vücudunun her tarafına bulaşabilen ve öldürebilen her türlü mikrop ve virüsler gibi Coronavirüsü de dâbbetü'l-arz kapsamında değerlendirilebilir.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

İbrahim Çelik

Allah razı olsun . Çok teşekkür ederim

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

O Dabbetülarz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdid ediyor: "Bana rast gelenlerin vay haline" dediği halde, o masum yolunda duruyor.
(Teşhis-ül İllet)
Asar-ı Bediiyye - 396

Acaba bu ifadeye bakıp dabbenin tekellümünün insanlara korku salmakla olacağını söyleyebilir miyiz? Yani Allah'a ve ahirete iman edenler dabbeden korkmayacak,  ama ehl-i dalalet korkacak. Yoksa müminlere dokunmayip sadece kâfirlere musallat olacak bir mahluk zannımca imtihanı sırrını bozar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Güzel bir bakış açısı. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...