Kula teşekkür hakkında Risale-i Nur'da bilgiler var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O halde, hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Eğer o Bismillah demiyor, fakat sen de almaya muhtaçsan, sen Bismillah de, onun başı üstünde rahmet-i İlâhiyenin elini gör, şükürle öp, ondan al. Yani, nimetten in’âma bak, in’amdan Mün’im-i Hakiki'yi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahirî vasıtaya istersen dua et; çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a)

Nimete vesile olan sebeplere dua etmek, onlara teşekkür anlamına gelen kıymetli bir ameldir.

"İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir." Rahman suresi 60. ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlunun gördüğü iyilik karşısında teşekkür etmesi bir insani vazifedir.

Teşekkürü emreden birçok hadis-i şerif de bulunmaktadır:

Ebû Hureyre (r.a.)’nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Rasûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Aziz ve Celil olan Allah’a da şükretmez.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/258)

"Halka teşekkürde bulunmayan Allah‘a da şükretmez." [Tirmizî, Birr 35, 1955); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4811).]

Cabir radıyallahu anh naklediyor: Resulullah (asm) buyurdu:

"Kim bir ihsana mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senâda bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur." [Tirmizî, Birr 86, (2035); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4813, 4814).]

Üsame İbn Zeyd‘in naklettiğine göre: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: 'Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)' derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur."[Tirmizî, Birr 86, (2036)]

Özetle; nimeti sebeplerden bilmek nasıl büyük bir zulüm ve haksızlık ise, aynı şekilde sebeplere teşekkür etmemek de nankörlük ve tefrit bir davranıştır. Doğru ve ölçülü olan davranış; nimeti Allah’tan bilmek, şükrü Allah’a yapmak, sebebe de dua ve teşekkürde bulunmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...