Kur'an beşer kelamı farzedilip öyle bakılınca neden üzerindeki güzellikler gizlenip kayboluyor? Güzel olan şey, her yerde her ortamda yine güzel değil midir? Diğer dinlere mensup insanlar Kur'anı nasıl okuyacaklar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an-ı Kerim'deki sure ve ayetlerin arkasında duran ve işleyen, Allah’ın ezeli ve ebedi isim ve sıfatlarıdır. Arza der: "Ey arz suyunu yut." Bulutlara der: "Ey bulut gizlen." Güneşe der: "Ey güneş dürül ya da açıl." Bütün bu emirleri verebilecek olan, ancak Allah’ın ezeli ve ebedi isim ve sıfatlarıdır. Bu ifadelerin ve emirlerin arkasında insan farz edilse, bu emirler çok komik ve şarlatanlık olur. Kur'an, -haşa- insanların elinde oyuncak ve rezil bir duruma düşerdi. Zira bir insanın güneşe hitaben, dürül ya da açıl emri, komiklik ve şarlatanlıktan başka bir şey değildir.

Biz faraza -haşa- Kur'an’a Hazreti Muhammed (asm)'in bir kelamı, bir uydurması nazarı ile bakarsak, Kur'an baştan sona kadar çelişki ve tutarsızlıklarla dolar. Zira ayet ve surelerin arka planında insan bir zerre kadar kalır. Ayetlerin ağırlığının altından kalkamadığı için, Kitap anlaşılmaz bir şekil alır ve bütün güzellikleri söner giderdi.

Burada aslı itibari ile Kur'an'da bir eksiklik, bir kusur yoktur. Eksiklik ve kusur insanın bakış açısındadır. İnsan, bazen gözünün önüne eğilmiş hilale benzer kirpiği, gök yüzündeki hilal ile karıştırabilir. Yani insanların bakış açısı eşyanın aslını zıddına dönüştürebiliyor.

Madde kusurlu ve ezeliyete hiç kabiliyeti olmadığı halde, insan ona ezeliyet atfedebiliyor. Demek arıza eşyada değil, insanın bakış açısındadır. Kur'an, aslı itibari ile mahzeni mucize iken, hastalıklı bakış sayesinde çelişki ve tutarsızlıklar yumağı haline dönüşebiliyor.

Telkin ve ön kabullerle Kur'an’a bakılır ise, bütün güzellik ve incelikleri saklanır, görünmez. Ama telkin ve ön yargılardan arınmış olarak Kur'an’a dikkat ile bakılırsa, her yönü ile mükemmel ve mucize olduğu anlaşılır. Bekli biz bu mucizelerin hepsini bizzat göremeyebiliriz, lakin alimlerin tespit ve tayini ile onlar da görünebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...