Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, Zebur ve İncil’in tahrif edildiğine dair ayetler var mıdır? Mukaddes kitaplar tahrif edildi ise bunu Kitap ehline nasıl, hangi deliller ile isbatlayabiliriz?

Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, Zebur ve İncil’in tahrif edildiğine dair ayetler var mıdır? Mukaddes kitaplar tahrif edildi ise bunu Kitap ehline nasıl, hangi deliller ile isbatlayabiliriz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim’in en mühim vasıflarından biri geçmişte olan hâdiselerin doğru ve sadık tarafını teyid etmek, tahrife uğramış kısımlarını da ta’dil etmektir. Kur’an bize geçmişte hak olarak gönderilmiş peygamberleri ve semavî kitap ve suhufları haber veriyor.

Bize düşen de bu habere iman etmektir. İlk üç semavi kitap olan Tevrat, Zebur ve İncil, Kur'an-ı Kerim gibi lafzî ve nazım olarak mu’cize olmamasından, zamanla art niyetli ve dessas adamların eli ile tahrife uğramıştır. Bu yüzden hükümleri, Kur’an’ın gelmesi ile iptal edilmiştir. Bu kütüb-ü mukaddesenin tahrif edildiğini ilan eden, Kur’an-ı Kerim'de tevile açık olmayan çok ayetler mevcuttur.

Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini, Kur’an-ı Kerim şöyle haber vermektedir:

”Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken, dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri, Allah katından olmadığı halde, Bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah’a iftirâ ediyorlar." (Âl-i imran, 3/78)

"Ey iman edenler! Biliniz ki, hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler..." (Tevbe, 9/34)

"'Ve Allah çocuk edindi.’ diyenleri uyarmak için. Bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor! Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.” (Kehf, 18/4-5)

“Ey Ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?” (Âl-i imrân, 3/71)

Yahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:

1. Allah’a ve peygamberlerine inanın. (Allah) üçtür demeyin!” (Nisâ, 4/171)
2. Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran, 3/183)
3. Hz. İsa’yı öldüremediler. (Nisa, 4/157)
4. Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide, 5/64)
5. Hz. Meryem’e iftira ettiler. (Nisa, 4/156)
6. İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide, 5/82)
7. Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
8. Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’ana inanmadılar. (Bakara, 2/146)
9. Çoğu iman etmeyecektir. (Bakara, 2/100; Nisa, 4/155)
10. Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bakara, 2/88-89)

Kur’an'a Göre Hristiyanlar:

1. Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur. (Maide, 5/72)
2. Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur. (Maide, 5/73)
3. Meryem oğlu Mesih bir peygamber, anası da sadık bir kadındır. (Maide 75)
4. İsa Mesihe Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
5. Yahudilere göre, Hıristiyanlar Müslümanlara daha yakındır. (Maide, 5/82)

Yahudi ve Hristiyanların Müşterek Yönleri:

1. Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler. (Tevbe, 9/31)
2. Yahudi bilginleri ve Hristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe, 9/34)
3. Allah’ın oğullarıyız dediler. (Maide, 5/18)
4. Bile bile hakkı gizlediler. (Âl-i İmran, 3/71)
5. Allah çocuk edindi diye iftira ettiler. (Bakara, 2/116)
6. Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. (Âl-i İmran, 3/70)
7. Allah’a iftira ettiler. (Âl-i İmran, 3/78)
8. Yahudi ve Hristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide, 5/51)
9. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır... (Bakara, 2/120)
10. Dinlerinde aşırı gittiler. (Nisa, 4/171)
11. Kitaplarındaki bilgileri gizlediler. (Maide, 5/15)
12. Ehl-i kitap, “Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek” dediler. (Bakara, 2/111)
13. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine, 98/6)

Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevrat’ı değiştirdiler. Hz. Musa’nın dini değişince Allah Teâlâ, İncil ile Hz. İsa’yı gönderdi. Hz. İsa’nın dini de bozulunca, İncil, yüzlerce İncil halini alınca, Allah Teâlâ, İslamiyet’i ve Kur'an-ı Kerimi tahrifden masun ve muhkem bir şekilde göndermiştir.

Bunlar Kur’an içindeki naklî delillerdir. Aynı zamanda, aklî ve mantıkî delilleri de İslam âlimleri kitaplarında beyan etmişlerdir. Zaten, hâlihazırdaki Tevrat ve İncil, ispata lüzum kalmadan, kendi kendini çürütecek tenakuzlarla doludur.

Dünyada en kolay iş, İncil ve Tevrat’ın tezatlarını göstermektir. Mesela, teslis inancı, günah çıkarmak, vaftiz, -hâşâ- melekler Allah'ın kızlarıdır inancı, rahiplerin ilah yerine konulması, kilisenin kul ile Allah arasında vasıta olması, Allah’ın papa ile hulul etmesi inancı, daha buna benzer akıl ve mantığın kabul etmeyeceği birçok safsata meseleye ışık tutar kanatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

huseyin3056

Allah razı olsun 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
HAYATİ ÖZDEMİR

Soruyu cevaplayan kim ise bu sorunun yanıtındaki Al-i İmran 3/78 ayettekini tam da olarak kendisi uygulamış. Kuran-ı Kerim in hiç bir ayetinde Tevrat ve İncil in değiştirildiğine dair hiç bir bilgi yoktur. Aksine onlarca ayetinde Tevrat ve İncil i HZ Muhammed ve Kuran-ı Kerim in tastik ettiği beyan ediliyor. Al-i İmran ve diğer ayetlerde verilen örneklerin tamamı, Yahudi ve Hristiyanların Tevrat ve İncil ile hükmetmedikleri, onlara uymaları gerektiğini, bu iki kutsal kitapla yükümlü olarların İmanın Şartları nı yerine getirmeleri ve iyi amel etmeleri durumunda cennete gireceklerini belirtiyor (Bakara 62, Hac 17, Maide 69). Yahudileri Tevratla, Hristiyanları ise İncil ile yükümlü tutuyor (Cum'a 5, Maide 47). Tevratın ve İncil in değiştirilmediğini ancak Yahudi ve Hristiyanların doğru dürüst o kutsal kitaplara uymadıklarını söylüyor (Maide 66-68). 

Tevrat ı doğruladığına delil ayetler;

Kasas 49 " (Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!"

Ayrıca; A'raf 157, Fatır 31, Hud 17, Hud 110, Yusuf 111, Ankebut 46, Ankebut 47, Bakara 41, Bakara 91, Bakara 113, Al'i İmran 3-4, Al'i İmran 84, Fetih 29, Maide 43-44-45-46-47-48, Maide 66-67-68 ayetleri okunursa Kuran ı Kerim in hiç bir şekilde ne Tevrat ne de İncil i tahrif edilmiş değiştirilmiş bir kitap olarak görmediği, yalnızca onlarla yükümlü tutulan Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitaplarına uymadıkları belirtilmektedir. Onlardan istenen "İslamın" değil "İmanın" şartlarına uyarak kendilerinin yükümlü tutulduğu kutsal kitaplarla hükmetmeleri ve onlara uymalarıdır. Sorun kutsal kitaplar olan İncil ve Tevrat ta değil onları yanlış yorumlayan ve onları uygulamaktan vazgeçen insanlardadır diyor. O insanları kendi kutsal kitaplarına uymaya davet ediyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...